Aktuali AEI statistika

Lietuva yra parengusi nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021 - 2030 metams, laikantis Energetikos sąjungos valdymo reglamente nurodytų reikalavimų. Lietuvos Energetikos Agentūra (LEA) prisideda prie Nacionalinio plano įgyvendinimo pristatydama aktualias statistikas susijas su atsinaujinančiais energetikos ištekliais (AEI).

Lietuva AEI plėtrą vykdo remdamasi Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija (toliau – NENS), kurioje nustatyti ilgalaikiai tikslai energetikos srityje. Strategijoje nustatyti siektini AEI dalies tikslai iki 2050 m. bendrame galutiniame energijos suvartojime, šilumos, transporto ir elektros energijos sektoriuose. Kadangi NENS nėra patvirtintas bendras AEI tikslas šilumos ir vėsumos sektoriuose, pateikiama prognozuojama reikšmė įgyvendinus visas planuojamas politikos priemones.

2019 m. AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime sudarė 25.47 proc.. Šiuos rezultatus daugiausia lėmė AEI dalis šilumos sektoriuje, kuri sudarė 47,38 proc.. AEI dalis elektros gamyboje sudarė 18,79 proc., transporto sektoriuje – 4,04 proc..

Lietuva ketina iki 2030 m. pasiekti 45 proc. AEI tikslą galutiniame energijos suvartojime. Tai bus pasiekta organizuojant neutralius skatinimo kvotų paskirstymo aukcionus ir plačiai diegiant privatiems energijos vartotojams ir bendruomenėms priklausančius mažos galios atsinaujinančios energijos įrenginius. Siekiant sėkmingai integruoti didesnius atsinaujinančios energijos kiekius ir didelį elektrą gaminančių vartotojų skaičių, numatoma investuoti į pažangiąsias energijos sistemas, įskaitant perdavimo, skirstymo ir kaupimo infrastruktūrą, ir į reikiamų balansavimo pajėgumų kiekio didinimą.

Taip pat parengėme ir kitas aktualias statistikas - gaminančių vartotojų, transporto bei bendro suvartojimo. Informaciją atnaujinsime, kas ketvirtį, todėl galite naudotis informacija skatindami kitus prisijungti prie AEI plėtros.