Aktuali AEI statistika

Lietuva yra parengusi Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą 2021–2030 metams (toliau – Nacionalinis planas), laikantis Energetikos sąjungos ir klimato politikos veiksmų valdymo reglamente nurodytų reikalavimų. Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau — LEA) prisideda prie Nacionalinio plano įgyvendinimo skelbdama aktualias statistikas, susijusias su atsinaujinančiais energijos ištekliais (toliau – AEI).

Lietuva AEI plėtrą vykdo remdamasi Nacionaline energetinės nepriklausomybės strategija ir Nacionaliniu planu, kur yra nustatyti ilgalaikiai tikslai energetikos srityje. Nustatyti siektini AEI dalies tikslai iki 2050 m. bendrame galutiniame energijos suvartojime, šilumos ir vėsumos, transporto ir elektros energijos sektoriuose.

2021 m. AEI dalis bendrame galutiniame energijos suvartojime sudarė 28,10 proc. Šiuos rezultatus daugiausia lėmė AEI dalis šilumos sektoriuje, kuri sudarė 48,62 proc., AEI dalis elektros gamyboje sudarė 20,92 proc., o transporto sektoriuje – 6,69 proc.Lietuva ketina iki 2030 m. pasiekti 50 proc. AEI tikslą galutiniame energijos suvartojime. Tai bus pasiekta plačiai diegiant privatiems energijos vartotojams ir bendruomenėms priklausančius mažos galios atsinaujinančios energijos įrenginius. Siekiant sėkmingai integruoti didesnius atsinaujinančios energijos kiekius ir didelį elektrą gaminančių vartotojų skaičių, numatoma investuoti į pažangiąsias energijos sistemas, įskaitant perdavimo, skirstymo ir kaupimo infrastruktūrą, ir į reikiamų balansavimo pajėgumų kiekio didinimą.

Taip pat parengėme ir kitas aktualias statistikas – gaminančių vartotojų, transporto bei bendro suvartojimo. Informaciją atnaujinsime, kas ketvirtį, todėl galite naudotis informacija skatindami kitus prisijungti prie AEI plėtros.