Naujiena

Vartotojų švietimas padeda taupyti: pastebimas ryškus energijos vartojimo sumažėjimas

2023 07 18

Didelės sąskaitos už energiją skatina vartotojus taupyti. Vienas iš energijos vartojimo efektyvumo didinimo principų – pirmenybę teikti toms priemonėms, kuriomis be didelių investicijų mažinamas energijos poreikis. Energijos tiekėjų taikomos švietimo ir konsultavimo priemonės formuoja tinkamus vartojimo pasirinkimus, mažina vartotojų žinių trūkumą ir didina jų informuotumą, kaip taupyti energiją ir savo išlaidas.
 
Lietuvos energijos vartojimo efektyvumo didinimo įstatymas įpareigoja energijos tiekėjus informuoti ir konsultuoti vartotojus, kaip taupyti energiją. Švietimo ir konsultavimo susitarimai sudaromi tarp Energetikos ministerijos ir energiją tiekiančių įmonių.
 
Lietuvos energetikos agentūra (LEA) vykdo šių susitarimų įgyvendinimo stebėseną ir kontrolę. Kasmet rengiama apibendrinta informacija apie švietimo ir konsultavimo susitarimų įgyvendinimą praėjusiais metais, akcentuojant taikomų priemonių poveikio efektyvumą bei teikiant rekomendacijas energijos tiekėjams, kad būtų užtikrinamas rezultatyvumo augimas.

Vartotojų švietimas padeda taupyti: pastebimas ryškus energijos vartojimo sumažėjimas
Išaugus energijos kainoms, pastebėtas 12,5 proc. energijos vartojimo sumažėjimas: energijos tiekėjai metinėje ataskaitoje deklaravo, kad 2021 m. iš viso vartotojams patiekta 24837,54 GWh energijos, o 2022 m. – 21729,19 GWh.

LEA parengė Pažymą apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimą 2022 metais. Išnagrinėti 63 švietimo ir konsultavimo susitarimai bei juos sudariusių energijos tiekėjų metinės ataskaitos.
 
Apibendrinus gautus duomenis, nustatyta, kad pernai susitarimuose su tiekėjais pripažinti tinkamais energijos sutaupymai siekia 234,22 GWh. Tuo metu tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruoti 340,40 GWh energijos sutaupymai. Atotrūkis tarp deklaruotų ir pripažintų tinkamais energijos sutaupymų yra 31,2 procento. Iš visų tiekėjų metinėse ataskaitose deklaruotų energijos sutaupymų, pripažinti tinkamais sutaupymai siekia 68,8 proc., o atotrūkis tarp deklaruotų ir pripažintų tinkamais energijos sutaupymų yra ženkliai didesnis, palyginti su ankstesniais metais.
 
Nustatyta, kad 2022-aisiais švietimo ir konsultavimo priemonėmis įgyvendinti ir pripažinti energijos sutaupymai sudaro 78,1 proc. nuo metinio 0,3 TWh tikslo, nustatyto Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane 2021–2030 metų laikotarpiui. Per 2021–2022 metus sutaupymai siekė 525,3 GWh. Preliminariai planuota per šį laikotarpį pasiekti mažiausiai 600 GWh. Kol kas stebimas 12,5 proc. nuokrypis nuo planuojamo tikslo.

2022 m. deklaruotų ir pripažintų energijos sutaupymų diagrama atvaizduota paveiksle.


Skatindama didesnį tiekėjų švietimo ir konsultavimo veiklų rezultatyvumą, Lietuvos energetikos agentūra pateikia minimalius siūlomus veiksmus kiekvienam energijos tiekėjui, siekiančiam tinkamo susitarimų su Energetikos ministerija įgyvendinimo. LEA analitikų susisteminta informacija ir analize pagrįstos rekomendacijos skatina energijos tiekėjus orientuotis į galutinio vartotojo įpročius, o dėl teikiamos metodinės pagalbos didėja ir įsipareigojimus įgyvendinusių tiekėjų, ir savo išlaidas energijai sumažinančių gyventojų skaičius. 

Švietimo ir konsultavimo priemonių dėka vyksta ryškūs pokyčiai: skatinant galutinių energijos vartotojų sąmoningumą, darant įtaką jų elgsenai, įpročiams, didinamas energijos vartojimo efektyvumas, mažinant įtaką klimato kaitai.

Primename, jog Lietuvos energetikos agentūros pagal projektą „LIFE IP EnerLIT“ atlikta gyventojų apklausa parodė, kad net 80,3 proc. apklaustųjų taupo energiją savo būste. Vartotojai girdi ir mato informaciją bei patarimus, kaip taupyti energiją: net 77 proc. apklaustųjų teigė, kad juos pasiekia  informacija apie energijos taupymo priemones ir jie jas aktyviai naudoja.

Atlikdami pareigą informuoti vartotojus apie energijos taupymo galimybes, tiekėjai naudoja įvairias informavimo priemones. Veiksmingiausia priemonė, kaip parodė apklausa, yra reklama: ją dažnai arba kartais girdėję ir matę pripažino net 73,2 proc. respondentų. Tačiau paaiškėjo, kad energijos tiekėjai mažai išnaudoja kitus komunikavimo būdus: palyginamosios analizės, kaip nurodė, negauna 62 proc. respondentų, energijos tiekėjų lankstinukų ar informacinių pranešimų apie energijos taupymo priemones negauna apie 48,4 proc. apklaustųjų.

Iki 2030 metų pagal minėtą Nacionalinį energetikos ir klimato srities veiksmų planą siekiama sutaupyti 3 TWh energijos.


Kilus klausimų, prašome kreiptis: Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected],  tel. 8 661 89 175.