Naujiena

Įvyks nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

2021 06 01

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra organizuoja renginį apie energijos vartojimo audito atlikimo pastatuose aktualijas. Renginio tikslas – energijos vartojimo efektyvumo didinimo perspektyvų viešuosiuose pastatuose apžvalga, auditų kokybės tikrinimo rezultatų pristatymas, diskusija auditų atlikimo proceso tobulinimo tema.

Renginio dalyviai bus supažindinti su 2021–2030 metų laikotarpio perspektyvomis nacionaliniame lygmenyje ir viešųjų pastatų modernizacijos srityje.

Renginio metu bus pateikti susisteminti pastatuose atliktų auditų ataskaitų vertinimo, kurį atliko VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, rezultatai.

Siekiant geresnių pastatuose atliekamo audito rezultatų, geresnės audito kokybės ir audito atlikimo sklandumo auditoriams bus pristatyti artimiausi pokyčiai energijos vartojimo auditų atlikimo procese.

Renginys vyks 2021 m. birželio 22 d. 10:00 val. nuotoliniu būdu (per „Microsoft Teams“ platformą).


Įvyks nuotolinis renginys energijos vartojimo auditus pastatuose atliekantiems auditoriams

Norinčių dalyvauti renginyje prašome iki 2021 m. birželio 11 d. užsiregistruoti užpildant šią registracijos formą

Užsiregistravusieji jų nurodytu el. pašto adresu gaus prisijungimo nuorodą.