Naujiena

Keičiasi informacijos apie atliktus auditus pateikimo tvarka

2020 07 08

Keičiasi informacijos, kuri apima auditoriaus per pusmetį atliktų auditų sąrašą bei tų auditų ataskaitų kopijas, pateikimo viešajai įstaigai Lietuvos energetikos agentūrai nusistovėjusi tvarka, kai auditoriai minėtą informaciją pateikdavo elektroniniu paštu arba įrašytą kompiuterinėje laikmenoje. Nuo šiol informaciją apie atliktus auditus pagal audito tipą prašome pateikti pasinaudojant internetinėmis formomis – https://www.ena.lt/auditu-pateikimas-auditoriams/ (atsidarius šią nuorodą, formas pagal audito tipą rasite puslapio apačioje).

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra atkreipia dėmesį, kad auditų ataskaitų pateikimas iškart juos atlikus, pagreitina galimybę gauti grįžtamąjį ryšį apie atliktų auditų kokybę.

Norime priminti, kad pagal Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 patvirtintą Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašą auditoriai privalo iki 2020 m. liepos 31 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai pateikti informaciją apie 2020 m. I pusmetyje atliktus auditus.


Keičiasi informacijos apie atliktus auditus pateikimo tvarka