Naujiena

Paskelbta VšĮ Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos ataskaita

2020 05 18

Parengta ir viešai paskelbta Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos ataskaita, kurioje pateiktas VšĮ Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus dr. Dariaus Biekšos įžanginis žodis, skirtas pagrindiniams ataskaitinio laikotarpio veiklos rezultatams, svarbiausiems įvykiams, problemoms ir iššūkiams, su kuriais susidūrė VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, spręsdama iškilusius klausimus, ir kitai svarbiai su VšĮ Lietuvos energetikos agentūros veiklos rezultatais susijusiai informacijai pristatyti. Reziumuojami planai 2020 metams, nurodomi VšĮ Lietuvos energetikos agentūros veiklos prioritetai.

Ataskaitoje taip pat pateikiama VšĮ Lietuvos energetikos agentūros struktūra, pagrindinės funkcijos, pareigybių sąrašas, VšĮ Lietuvos energetikos agentūros skyriams priskirtos pagrindinės kompetencijos.

Didžiają ataskaitos dalį sudaro Lietuvos energetikos agentūros skyrių 2019 metais svarbiausių atliktų darbų ir pasiektų veiklos rezultatų aptarimas, taip pat anotuojamos ateities veiklos.


Paskelbta VšĮ Lietuvos energetikos agentūros 2019 metų veiklos ataskaita