Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra Denveryje pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo su JAV Nacionaline atsinaujinančios energetikos laboratorija atliekant tyrimus atsinaujinančios energetikos plėtros srityje

2022 10 31

Spalio 31 d. Lietuvos energetikos agentūra su JAV Energetikos departamentui pavaldžia Nacionaline atsinaujinančios energetikos laboratorija (NREL) pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo atliekant tyrimus atsinaujinančios energetikos plėtros srityje. Susitarimas pasirašytas įgyvendinant š. m. liepos 7 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos su JAV Energetikos departamentu pasirašytą Memorandumą dėl bendradarbiavimo energetikos srityje remiant Lietuvos energetinį saugumą ir jos kelią į neutralaus poveikio klimatui energetikos sektorių iki 2050 m.

Lietuvos energetikos agentūra kartu su JAV Nacionaline atsinaujinančios energetikos laboratorija per artimiausius kelerius metus kartu atliks visa apimantį Lietuvos energetikos sektoriaus vertinimą ir parengs studiją, kurioje bus pasiūlyta, kaip Lietuvai kuo anksčiau tapti visiškai elektros energija apsirūpinančia valstybe.

Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, bus pasiūlyti scenarijai, numatantys galimus ekonomiškai efektyviausius ir pažangiausius būdus pasiekti, kad Lietuvoje 100 proc. suvartojamos elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

„NREL džiaugiasi pirmuoju tokio pobūdžio bendradarbiavimu su Lietuvos energetikos agentūra“, – sakė NREL direktorius Martin Keller. „Ši studija išnaudos visas laboratorijos ekspertines žinias, kad atrastumėme reikiamą kelią, inovacijas ir poveikį, kad Lietuvoje būtų pasiektas tikslas naudoti 100 % švarios energijos.

Studijos metu, siekiant atsakyti į šiuos klausimus, bus sukurtas Lietuvos energetikos sistemos skaitmeninis modelis. Jis taip pat suteiks galimybę įvertinti jau turimų tikslų pasiekiamumą, atsakyti į energetikos srityje kylančius iššūkius ir tyrinėti Lietuvos energetikos sektorių. Modelis turės galimybę keisti pradines prielaidas ir duomenis, todėl pasikeitus situacijai ar atsiradus naujiems tikslams, bus galima greitai ir efektyviai įvertinti jų įtaką Lietuvos energetikos sistemai
Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus bus parengtas Lietuvos energetikos sektoriaus transformacijos modelis ir galimi scenarijai, numatantys galimus ekonomiškai efektyviausius ir pažangiausius būdus pasiekti, kad Lietuvoje 100 proc. suvartojamos elektros energijos būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių.

„Bendradarbiavimas su daug patirties atsinaujinančios energetikos tyrimų srityje turinčia JAV tyrimų laboratorija padės ne tik stiprinti abipusius ryšius, bet ir reikšmingai prisidės prie Lietuvos energetikos agentūros tarptautiškumo skatinimo ir analitinių gebėjimų bei mokslinių kompetencijų stiprinimo, taip sudarant galimybes Lietuvoje formuoti įrodymais grįstą valstybės politiką energetikos sektoriuje,“ – teigia Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys.

Planuojamame sukurti modelyje bus atsižvelgta į elektros generacijos šaltinių plėtrą ir jų integravimą, transporto, pramonės ir kitų sektorių elektrifikaciją, elektros biržos modelio įtaką, vandenilio ir žaliųjų dujų panaudojimą ir kitus aspektus. Rengiant studiją bus įtrauktos Lietuvos energetikos sektoriaus įmones, šios srities mokslininkai bei socialiniai ekonominiai partneriai.

Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas įgyvendina ir Vyriausybės programoje numatytą siekį plėtoti transatlantinį energetinį dialogą, stiprinti projektinį bendradarbiavimą su JAV analitiniais centrais energetinio saugumo srityje.

 

Lietuvos energetikos agentūra Denveryje pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo su JAV Nacionaline atsinaujinančios energetikos laboratorija atliekant tyrimus atsinaujinančios energetikos plėtros srityje