Naujiena

Savivaldybėms pristatytas atliktas Savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimas

2022 06 27

Birželio 27-ają nuotoliniame susitikime Lietuvos energetikos agentūra savivaldybių atstovams pristatė Savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos 2021 metais vertinimo rezultatus, aptarė siūlomus keisti vertinimo kriterijus.

Savivaldybių atstovai pasiūlė papildyti agentūros naudojamą vertinimo kriterijų sąrašą nauju kriterijumi dėl šiluminių katilinių galių savivaldybėse pagal naudojamą kurą įvertinimo ir atkreipė dėmesį į neaiškumus, kylančius nustatant nekilnojamojo turto mokesčio atsinaujinančių energijos išteklių jėgainėms dydį.

Lietuvos energetikos agentūrai ir savivaldybių atstovams bendradarbiaujant bus atnaujintas ir patikslintas vertinimo aprašas. Šiuo metu Lietuvos energetikos agentūra pradeda rinkti duomenis 2022 metų savivaldybių darnios energetikos plėtros pažangos vertinimui.

Agentūra savivaldybių pažangą darnios energetikos plėtros srityje atlieka nuo 2019 metų. Kiekvienais metais vertinama savivaldybių pažanga atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir darnaus judumo srityse. Pastaraisiais metais didžiausią pažangą savivaldybės padarė pagal gaminančių vartotojų ir elektromobilių skaičiaus augimo kriterijus. Apibendrinant bendrą savivaldybių pažangą – 45-ios savivaldybės iš 60-ies 2021 metais pagerino savo darnios energetikos plėtros rezultatus palyginus su 2020 metais.

Su susitikimo pristatymu galima susipažinti čia.


Savivaldybėms pristatytas atliktas Savivaldybių darnios energetikos plėtros vertinimas