Naujiena

Rengiant Lietuvos energetikos sistemos modeliavimo studiją – darbo susitikimai JAV

2023 09 14

Energetikos ministerijos, Lietuvos energetikos agentūros ir energetikos įmonių atstovų delegacija, vadovaujama energetikos viceministrės Daivos Garbaliauskaitės, su darbo vizitu lankėsi JAV Nacionalinėje atsinaujinančios energetikos laboratorijoje (NREL). Vizito metu Lietuvos ir NREL atstovai aptarė bei suderino artimiausio pusmečio bendradarbiavimo tikslus ir siekiamus rezultatus bei jų įgyvendinimo terminus, rengiant Lietuvos energetikos sistemos modeliavimo studiją.

Modeliavimo studija rengiama įgyvendinant Lietuvos energetikos agentūros ir NREL pasirašytą susitarimą dėl bendradarbiavimo atliekant tyrimus atsinaujinančios energetikos plėtros srityje. Tikslas – atlikus visa apimantį Lietuvos energetikos sektoriaus vertinimą, parengti mūsų šalies energetikos sistemos transformacijos modelį ir pateikti pasiūlymus, kaip Lietuvai kuo anksčiau tapti visiškai elektros energija apsirūpinančia valstybe ir pasiekti, kad 100 proc. suvartojamos elektros energijos Lietuvoje būtų pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI).


Rengiant Lietuvos energetikos sistemos modeliavimo studiją – darbo susitikimai JAV

Energetikos sistemos modeliavimo studijos rezultatai bus įvairių energetinių modelių rinkinys, sudarysiantis bendrą Lietuvos energetikos sistemos transformacijos modelį. Naudojantis juo, bus modeliuojami pagrindiniai energetikos transformacijos scenarijai. Modeliavimo studija taps pagrindu atnaujinti ir patikslinti energetikos srities strateginius planavimo dokumentus.

Lietuvos delegacijos darbo vizito JAV metu surengtuose susitikimuose aptarti rengiantis modeliavimui jau atlikti parengiamieji darbai ir strategijos modeliavimo progresas, įvertinti skirtingų Lietuvos energetikos sričių poreikiai bei laukiami rezultatai, identifikuoti modeliavimui būtinų duomenų rinkiniai, apžvelgti ankstesni Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros vertinimai, į kuriuos bus atsižvelgta rengiant modeliavimo studiją ir parengti pirmieji modeliavimui reikalingi duomenų rinkiniai. Taip pat susitikimuose pristatyti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) atnaujinimo tikslai ir suderintas modeliavimo studijos indėlis į NENS atnaujinimą.


Lietuvos atstovai vizito metu buvo išsamiau supažindinti su pažangiausios JAV atsinaujinančių energijos išteklių laboratorijos NREL veikla ir visa projekto komanda bei su AEI integracijos į elektros tinklą metodais ir vandenilio energetikos tyrimų kryptimis.

Siekiant bendro rezultato, artimiausiu metu šalys toliau dalinsis duomenimis ir kurs duomenų apsikeitimui ir modeliavimui būtinus įrankius, atliks vertinimą bei analizę ir plėtos galimus scenarijus, kurių pagrindu bus modeliuojamas Lietuvos perėjimas prie 100 proc. atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijos gamybai.

Planuojama, kad 2024 m. vasario mėnesį bus pateikti pirmieji tarpiniai Lietuvos energetikos sistemos modeliavimo rezultatai, kurių pagrindu bus vertinami pasiūlymai energetikos srities strateginių dokumentų atnaujinimui.