Naujiena

AEI plėtrai dar labiau pagreitinti – rekomendacijos dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų

2023 06 16

Lietuvos energetikos agentūra parengė Rekomendacijas dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų: kaip tapti atsinaujinančių išteklių energetikos bendrija, kokius reikalavimus reikia atitikti ir kokią naudą galima kurti bei kokia dalintis.


Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos skirtos sutelkti visuomenines, verslo ir gyventojų iniciatyvas atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) energetikos srityje. Jos palengvina ir pagreitina gyventojų, viešojo sektoriaus bei verslo perėjimą nuo iškastinio kuro naudojimo prie švaresnės, atsinaujinančius išteklius naudojančios vietinės energijos gamybos. Į bendrijas susitelkę asmenys iškelia savo žaliosios energijos poreikius į pirmąją vietą.

Taip pat tokių bendrijų kūrimas didina visuomenės pritarimą AEI projektams ir palengvina privačių investicijų pritraukimą, pereinant prie švaresnės energijos naudojimo. Jos teikia tiesioginę naudą gyventojams, didina energijos vartojimo efektyvumą, mažina sąskaitas už elektrą ir kuria naujas darbo vietas.

AEI plėtrai dar labiau pagreitinti – rekomendacijos dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų
AEI bendrijos nauda yra keleriopa: sudaromos sąlygos ir sukuriama paskata visiems norintiems ir galintiems dalyvauti bendrijos veikloje ir pasistatyti AEI elektrinę, bet stokojantiems laiko ar žinių; bendrija gali padėti mažinti energetinį skurdą, sukuria galimybę pasinaudoti valstybės teikiamu finansavimu.

Šias bendrijas gali steigti fiziniai ir juridiniai asmenys, savivaldybių įmonės, įstaigos bei administracijos – beveik visi norintys, kurie atitinka reikalavimus. Pagrindinis reikalavimas – bendrija privalo būti pelno nesiekiantis juridinis asmuo. Bendrijos tikslas – teikti aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą. Taip pat ne mažiau kaip 51 proc. balsų visuotiniame dalyvių susirinkime turi priklausyti bendrijos dalyviams, gyvenantiems toje apskrityje, kurioje planuojama statyti bendrijos AEI elektrinę.
 
Bendrija gali kurti trejopą naudą:
  1. Gaminti elektrą ir ją tiekti savo dalyviams ar kitiems asmenims;
  2. Pastatyti AEI elektrinę ir ją dalimis „išdalinti“ (paskirstyti jos galią po tam tikrą kiekį (kW) savo nariams ar kitiems asmenims);
  3. Gaminti ir parduoti elektrą, o pajamas, gautas už parduotą elektrą naudoti teikiant aplinkos, ekonominę arba socialinę visuomeninę naudą.

Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėje paskelbtos parengtos Rekomendacijos dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų ir jų pristatymo medžiaga.


Kilus klausimų, prašome kreiptis:
Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected],  tel. 8 661 89 175.