Naujiena

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimas

2023 01 18

2023 m. sausio 1–18 d. vidutinė Nord Pool biržos 1 kWh kaina yra 0,089 Eur/kWh. 2022 m. gruodžio mėn. vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool biržoje siekė 0,264 Eur/kWh be PVM ir lyginant su lapkričio mėn. 1 kWh kaina (0,227 Eur/kWh be PVM), buvo didesnė 17 proc. Lyginant su praėjusia savaite, nepriklausomi tiekėjai siūlomų planų su fiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kainų nekeitė. Elektros tiekėją yra pasirinkę 70 proc. visų buitinių vartotojų. 

Sausio mėnesį visi nepriklausomi tiekėjai rekordiškai sumažino siūlomų planų su fiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kainas, lyginant su gruodžio mėn. pabaigos kainomis:

  • „Ignitis“ kainas vidutiniškai sumažino 0,11 Eur/kWh (24 proc.);
  • „Enefit“ – 0,06 Eur/kWh(15,0 proc.);
  • „Elektrum Lietuva“ – 0,03 Eur/kWh. (7,5 proc.).

Lyginant su gruodžio mėnesiu, sausio mėnesį garantinio tiekimo kaina (vienos ir dviejų laiko zonų) vidutiniškai padidėjo 8,6 proc. (nuo 0,38 – 0,42 Eur/kWh iki 0,42 – 0,46 Eur/kWh).

Šiuo metu:

  • 12 mėn., 24 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo vienas tiekėjas „Ignitis“;
  • 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlė 3 tiekėjai, tačiau šiais metais „Ignitis“ tokio plano nebesiūlo;
  • 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo vienas tiekėjas „Enefit“.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimas

Lyginant su praėjusios savaitės kainomis tiekėjai šią savaitę kainų nekeitė. Planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. ir 36 mėn.) vienos laiko zonos 1 kWh vidutinė kaina sudarė 0,34 Eur/kWh, dviejų laiko zonų 1 kWh vidutinė kaina sudarė 0,33 Eur/kWh.

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh).

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50 proc.) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50 proc.) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh), papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.).

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų 1 kWh kainos:

Kadangi tiekėjai planų su nefiksuota elektros energijos kaina vienos kilovatvalandės kainas nurodo apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, pateikiamos 1 kWh kainos yra perskaičiuotos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 m. gruodžio mėn. vidutinė kaina – 0,264 Eur/kWh be PVM) apskaičiuotas 1 kWh kainas.

Aktualu garantiniame tiekime esantiems vartotojams

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų 24 mėn. kainos fiksavimo planai

Žemiau grafiškai pateikiama informacija apie 2022 m. spalio 18 d. – 2023 m. sausio 17 d. preliminarių elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius.

Kaip minėta, 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpį nuo lapkričio mėn. vidurio siūlo tik  „Ignitis“.

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.

Detalesnė Lietuvos energetikos agentūros rengiama informacija apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymus skelbiama čia.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:

Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected], tel. +370 661 89 175