Naujiena

Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimą

2019 08 14

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra parengė pažymą apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių (toliau – priemonės) įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimą (toliau – Pažyma).

Pažymoje pateikiama apibendrinta informacija apie galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų (toliau – susitarimai), sudarytų tarp Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – Energetikos ministerija) ir energijos tiekimo įmonių (toliau – tiekėjai) energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimo (toliau – tikrinimas) rezultatus.

Pagrindiniai tikrinimo metu naudoti šaltiniai buvo susitarimai, tiekėjų Energetikos ministerijai pateiktos metinės ataskaitos ir iš tiekėjų, jiems atsakant į viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros 2019 m. gegužės 13 d. raštus Nr. SD-69 ir  Nr. SD-70  „Dėl 2018 metais vykdyto švietimo ir konsultavimo priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimo“, gauta medžiaga.


Parengta pažyma apie atliktą galutinės energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų priemonių įgyvendinimo 2018 metais dokumentų tikrinimą

Tikrinimas atliktas vadovaujantis Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. 1-221 „Dėl Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimų sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), kurio 18 punkte numatyta, kad Agentūra atlieka ne mažiau kaip 20 procentų priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimų. Tikrinimo metu buvo patikrinta visų (100 proc.) 2018 metais įgyvendintų priemonių (64 tiekėjų) dokumentų. Apibendrinti tikrinimo rezultatai pateikti Pažymos Priede.

Apskaičiuotas sutaupytas energijos kiekis kasmet turi būti ne mažesnis nei 1 procentas tiekėjo patiektos energijos kiekio galutiniams vartotojams. Susitarimo įgyvendinimo tikslais Pažymoje sutaupytas energijos kiekis apskaičiuotas nuo tiekėjo bendrojo 2018 metais patiekto galutiniams vartotojams energijos kiekio. Atlikus dokumentų patikrinimą, nustatyta, kad 2018 metais tiekėjams įgyvendinus priemones apskaičiuotas sutaupytas energijos kiekis tik dalies (dvylikos) tiekėjų siekia 1 procentą jų patiektos energijos kiekio galutiniams vartotojams. Penki tiekėjai už 2018 metus nepateikė nei metinių ataskaitų, nei priemonių įgyvendinimo dokumentų patikrinimui. Šeši tiekėjai nepateikė patikrinimui priemonių įgyvendinimo 2018 metais dokumentų. 

Nustatyta, kad 2018 metais tiekėjams įgyvendinus susitarimus pripažintas sutaupytas jų energijos kiekis siekia 201,05 GWh. Dvylika tiekėjų sutaupė 1 procentą patiekto energijos kiekio galutiniams vartotojams. 2018 m. 1 procento energijos sutaupymo ribą pasiekė dvigubai daugiau tiekėjų nei praėjusiais metais.