Naujiena

Viešųjų pastatų energijos vartojimo auditų kokybės gerinimas siekiant finansinės paramos jų modernizavimui

2020 07 10

Siekiant padidinti viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą – pasiekti mažiausiai C energinio naudingumo klasę ir pagerinti pastatų bei jų inžinerinių sistemų fizines ir energines savybes – valstybinės institucijos ir joms pavaldžios įstaigos UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūrai pateikė paraiškas, atnaujinti valstybei nuosavybės teise priklausančius pastatus. Pareiškėjų aktyvumas stebėtinai džiugina, kadangi pateikta per 100 paraiškų pastatų modernizavimo finansavimui gauti.

Kadangi skiriamas finansuojamos sumos dydis pastatų modernizavimui priklausys nuo modernizavus pastatą numatomos pasiekti energetinio naudingumo klasės, atnaujintų pastatų ploto ir suvartojamos energijos kiekio sumažėjimo, teisingai atliktas pastato energijos vartojimo auditas (toliau – auditas) įgauna svarbią reikšmę teikiant paraiškos dokumentus ir skiriant finansavimą.

Audito atitikties viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikai (toliau – metodika) vertinimo procedūra VšĮ Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) ir UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros sutarimu yra ypač reikalinga audito kokybės užtikrinimui. Kaip buvo skelbta anksčiau Agentūros specialistai įnešė svarbų indėlį vertindami viešųjų pastatų, kurių modernizavimui prašomas finansavimas, auditų atitiktį metodikai. Atitikties patikros susisteminta informacija rodo, kad pirminis auditų atitikimas metodikai tesiekė 63 %, o po atliktų atitikties patikrinimų ir auditoriams pagal gautas pastabas ir pasiūlymus pataisius auditų ataskaitas pasiektas 83 % atitikimas metodikai.

Didžiausias postūmis auditoriams tikslinant auditus įvyko pagrindžiant ir skaičiuojant pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų modernizavimo energijos sutaupymus. Agentūros specialistų ir auditorių dialogas leido apsikeisti ekspertinėmis įžvalgomis ir pasiūlymais, pagerinti ne tik jau atliktų auditų atitiktį metodikos nuostatoms, bet ir turės teigiamos įtakos tolimesnei auditorių veiklai. Auditoriai savo ruožtu pateikė siūlymus metodikos nuostatų tobulinimui.


Viešųjų pastatų energijos vartojimo auditų kokybės gerinimas siekiant finansinės paramos jų modernizavimui