Naujiena

Patikslinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ataskaitos pagrindiniai rodikliai

2020 10 06

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra atliko Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano vykdymo ataskaitos už 2019 metus pagrindinių rodiklių patikslinimą. Buvo patikslintos rodiklių reikšmės ir papildomai įvertintos ataskaitoje rodiklių reikšmių neturėjusios priemonės. Minėtų rodiklių reikšmės detaliai pateiktos patiksloje (PDF) arba žr. šioje iliustracijoje:

Daugiau apie Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano stebėseną skelbiama šioje skiltyje


Patikslinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo ataskaitos pagrindiniai rodikliai