Naujiena

Sąskaitoms už energiją mažinti – siūloma 5 pirštų taisyklė

2022 09 15

Lietuvos energetikos agentūra, reaguodama į išaugusias energijos kainas ir kylantį visuomenės poreikį mažinti išlaidas už ją, pristato Energijos taupymo gaires. Gyventojams, paslaugų ir pramonės įmonėms skirtame dokumente ne tik vienoje vietoje pateikiami įvairių sričių patarimai, bet ir suteikiama galimybė palyginti taupymo veiksmus pagal teikiamą naudą ir reikalingas pastangas. Šias gaires numatoma nuolat pildyti, atnaujinti ir užtikrinti jų aktualumą.

„Daugybė gairėse pateikiamų patarimų ir veiksmų nėra nauji – apie juos jau esate girdėję mokykloje, skaitę energijos tiekėjo sąskaitoje ar matę TV laidoje, – sako Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys. – Kai kurie jų nustebins, paaiškėjus, kad maži kasdieniai sprendimai leis tausoti didelį kiekį energijos, todėl mažins sąskaitas už ją. Svarbiausia, kad kiekvienas iš mūsų, tik šiek tiek pakeitęs savo elgseną, žengęs nesudėtingus taupymo žingsnius, greitai gali sutaupyti iki 20 proc. metinių išlaidų už energiją. O pasinaudoję valstybės pagalba ir investavę modernias priemones, atnaujinę būstą ir energijos šaltinius, sutaupytą sumą padidintume net iki 60 proc.“.

Viešojoje erdvėje daug kalbama apie elektros taupymą, tačiau namų ūkiuose daugiausia energijos sunaudojama šilumos pavidalu, antroje vietoje – automobilių kuro suvartojimas ir tik tada seka elektros energijos poreikiai. Todėl parengtose gairėse kalbama apie visų energijos rūšių taupymą.

V. Poderys pažymi, kad didžiausią galimybę sutaupyti galime pasiekti išsiugdę naujus nuolatinius įpročius bei kryptingai mažindami energijos vartojimą. Tai pasiekti padės gairėse pasiūlyta 5 pirštų taisyklė: apsižvalgyk, įsigilink, nešvaistyk, pasiryžk, investuok. „Taisyklė paprasta, bet talpinant labai daug. Kai kuriuos veiksmus galiu padaryti dabar pat, kitiems gali prireikti kelerių metų, tačiau atlikę juos visus tikrai būsime gerokai mažiau priklausomi nuo aukštų energijos kainų“, – tikina Lietuvos energetikos agentūros direktorius.

 

Narystė Europos energetikos agentūrų tinkle Lietuvos energetikos agentūrai leido ekspertų parengtą dokumentą papildyti geriausiomis ir efektyviausiomis kitų šalių patirtimis, todėl gairės apibendrina gerąsias praktikas faktiškai taikomas įvairiose ES šalyse. Kad sutaupymai būtų nuoseklūs ir tvarūs, gairėse taip pat aprašomi tolimesni veiksmai, susieti su valstybės teikiamos paramos gavimo galimybėmis. Visos šios priemonės sąlygos klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimą ir užtikrins energetinę Lietuvos nepriklausomybę.

Tikimasi, kad Energijos taupymo gairės bus „gyvas“ dokumentas, su kuriuo susipažins visi, kam aktualus energijos tausojimas ir mažesnės sąskaitos, viešojo sektoriaus darbuotojams, norintiems dalyvauti Turto banko paskelbtose nacionalinėse energijos taupymo varžybose „putinOut“ ar verslui, ieškančiam finansinių paskatų investuoti į energetinį efektyvumą. Gairės bus pristatomos įvairioms tikslinėms grupėms Agentūros organizuojamų susitikimų metu, todėl visi norintys pasidalinti savo pasiūlymais ar pastebėjimais kviečiami kreiptis į Lietuvos energetikos agentūrą.
---

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra yra energetikos politiką įgyvendinanti institucija, kurios sudėtinė dalis – Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centras, vykdantis energijos vartojimo efektyvumo didinimo veiksmų priežiūrą, kontrolę ir deklaravimą ES institucijoms. Centras atlieka energijos vartojimo auditų pastatuose ir pramonėje kokybės priežiūrą, vartotojų švietimą apie energijos efektyvumą, Lietuvoje diegiamų energijos taupymo priemonių priežiūrą ir ataskaitų, apibendrinančių šalies progresą siekiant energetinių tikslų įgyvendinimo, rengimą. Agentūra yra tarptautinių organizacijų narė ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose, iš kurių pasisemta patirtis ir žinios taikomos energetikos sektoriuje ir rengiant pasiūlymus teisinės bazės tobulinimui.