Naujiena

VIAP lėšų susigrąžinimas leis padidinti pramonės sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą

2019 12 06

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius išnagrinėjo atliktų auditų ataskaitas, kuriuos pateikė VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) lėšas už 2019 metų laikotarpį susigrąžinti pretenduojančios įmonės. Šiose auditų, atliktų vertinant energijos vartojimo efektyvumą įrenginiuose ir technologiniuose procesuose, ataskaitose pateikiama informacija apie įmonėse vartojamus energijos išteklius, apžvelgiami šių išteklių poreikiai bei energijos taupymo galimybės, įdiegiant auditų ataskaitose rekomenduojamas taupymo priemones.

Ši atlikta duomenų sisteminimo procedūra yra viena iš auditų kokybės užtikrinimo procedūrų. Auditų kokybės įvertinimas ir gerinimas yra viena iš prioritetinių Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus veiklų.

Apdoroti  duomenis iš 39 įmonių auditų ataskaitų, už kurių teisingumą atsako jas atlikę atestuoti auditoriai. Auditų ataskaitose pateikiamos energijos ir vandens taupymo priemonės skirstomos į grupes pagal jų atsipirkimo laiką:

  • grupėje A – priemonės, kurių atsipirkimo laikas ne ilgesnis kaip vieneri metai;
  • grupėje B – priemonės, kurių atsipirkimo laikas nuo vienerių iki trejų metų;
  • grupėje C – priemonės, kurių atsipirkimo laikas ilgesnis nei treji metai.


VIAP lėšų susigrąžinimas leis padidinti pramonės sektoriaus energijos vartojimo efektyvumą

Priemonių grupių pasiskirstymas pagal energijos rūšis ir taupymo priemonių grupes 

Įdiegus elektros energiją taupančias priemones, vartojimas būtų sumažintas iki 4,2 procentų nuo 1800 GWh galutinių energijos suvartojimų analizuotose įmonėse. Bendri įmonių kuro energijos poreikiai yra 5540 GWh, įdiegus energiją taupančias priemones viso šiose įmonėse būtų sutaupyta apie 1,7 proc. kuro energijos. Šiluminės energijos sąnaudos siekia 5270 GWh, šiose įmonėse butų sutaupoma 2 proc. galutinio šiluminės energijos suvartojimo.

Lietuvos energetikos agentūra matydama šios priemonės potencialą numato plėtoti veiklą, susijusią su audituojamų įmonių atstovais, siekiant pašalinti trukdžius, ribojančius energijos vartojimo efektyvumo padidinimą.

Pateikiamos prognozės patikimumas priklauso nuo auditorių atliktų procedūrų ir informacijos gautos iš audituojamos įmonės korektiškumo. Už  kiekvieno atlikto audito duomenų teisingumą atsako jo ataskaitą parengęs auditorius, kaip tai nustatyta Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos apraše.

Pateikiamų sudėtinių rodiklių, apibendrinančių VIAP susigrąžinti pretenduojančių įmonių auditų ataskaitose pateikimą informaciją, patikimumas yra neapibrėžtas, todėl ši informacija turėtų būti vertinama kaip indikacinio pobudžio.