Kokius dokumentus pateikti kompensacijoms gauti?

  • Titulinis
  • Kokius dokumentus pateikti kompensacijoms gauti?

Siekiant gauti kompensacijas, reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

2. Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti;

3. Pažymos apie pajamas (gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba mėnesio, nuo kurio prašoma skirti paramą), jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų;

4. Priklausomai nuo aplinkybių, kitos pažymos, reikalingos paramai skirti, jei informacija nėra gaunama iš valstybės registrų ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.