Naujiena

AIE ir piliečių energetikos bendrijos, įmonės ir ūkininkai kviečiami teikti paraiškas – teikiama parama saulės elektrinėms įsirengti

2023 06 22

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) 2023 m. birželio 22 d. paskelbė kvietimą iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. teikti paraiškas atsinaujinančių išteklių energijos (AIE) bendrijoms, piliečių energetikos bendrijoms (PEB), įmonėms ir ūkininkams gauti finansavimą saulės elektrinių iki 500 kW įrengtosios galios įsirengimo išlaidų daliai padengti.

Paraiškas gali teikti ne trumpiau nei vienerius metus veiklą vykdančios labai mažos ir mažos įmonės (bei tokių įmonių statusą atitinkantys ūkininkai), atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos, kai dalininkais nėra vidutinės įmonės ir (arba) savivaldybių valdomos įmonės, ir piliečių energetikos bendrijos.

„Ši finansavimo priemonė orientuota į smulkaus verslo poreikį savo reikmėms pasigaminti elektros energiją iš atsinaujinančių šaltinių, turint galimybę parduoti iki 50 proc. pasigamintos energijos. Be to, sudaroma unikali galimybė juridiniams ir fiziniams asmenims, kuriems kyla sunkumų įsirengti savo elektrines, jungtis į bendrijas ir gauti didesnį finansavimą elektrinei, kuri skirta bendrijos narių poreikiams, įsirengti“,  – pabrėžia LEA direktorius Virgilijus Poderys.

Saulės elektrinės įrengimo projekto suma bus skaičiuojama pagal fiksuotojo vieneto įkainį – 896,72 Eur/1kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Įmonės, ūkininkai ir bendrijos, kurių bent vienas dalininkas yra įmonė arba ūkininkas, galės gauti finansavimą, siekiantį iki 35 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos sumos, kitos bendrijos – iki 45 proc. nuo pagal įkainį paskaičiuotos saulės elektrinės įrengimo išlaidų sumos.


AIE ir piliečių energetikos bendrijos, įmonės ir ūkininkai kviečiami teikti paraiškas – teikiama parama saulės elektrinėms įsirengti

Paraiškos finansavimui bus atrenkamos konkurso būdu, pirmumo balai bus teikiami bendrijoms, tiems pareiškėjams, kurie prie projekto prisidės didesniu nuosavu įnašu, tai yra prašys mažesnio nei galima maksimali 35 proc. arba 45 proc. finansavimo dalis, taip pat pareiškėjams, kurie paraiškos teikimo metu jau turės elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad paraiškos teikimo metu dar neprivaloma turėti elektros tinklų operatoriaus išduotas elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygas arba Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus: šių dokumentų gavimui numatomas papildomas terminas – per 3 mėnesius nuo informacijos iš LEA gavimo, kad paraiška atrinkta finansavimui.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad bus finansuojami tik gamintojų projektai, tai yra tų pareiškėjų, kuriems elektros tinklų operatoriaus išduotos elektrinės prijungimo prie elektros energijos skirstomųjų tinklų sąlygos  skirtos gamintojui. Sąlygos, išduotos gaminančiam vartotojui, šioje priemonėje nėra tinkamos.

Paraiškas finansavimui gauti galima teikti iki 2023 m. rugpjūčio 22 d. 17.00 val., užpildant elektronines formas.

Potencialiems pareiškėjams 2023 m. liepos 12 d. 13 val. organizuojami nuotoliniai mokymai apie šį kvietimą, kviečiame registruotis iki 2023 m. birželio 30 d., užpildant Registracijos formą.

Finansavimo sąlygos ir detali informacija apie paraiškų teikimo procesą ir dokumentus, atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus skelbiami LEA svetainėje www.ena.lt skiltyje „Kvietimai teikti paraiškas“ ir svetainėje www.esinvesticijos.lt. Pasiteirauti apie lėšų skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu  [email protected]  ir tel. 8 5 230 3312.

Planuojančius kurti bendrijas kviečiame susipažinti su LEA svetainėje pateiktomis rekomendacijomis dėl atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų veiklos sąlygų.

LEA svetainėje patalpintame Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros galimybių žemėlapyje pateikiama reikalinga informacija apie galimybes vystyti projektus bet kurioje Lietuvos teritorijoje. Žemėlapis yra informacinio pobūdžio. Jame pateikiami sluoksniai su informacija apie saugomas teritorijas, kultūros paveldo teritorijas ir objektus, vertingiausius Lietuvos kraštovaizdžio arealus ir panoramų apžvalgos taškus, kur gali būti ribota arba draudžiama AEI elektrinių statyba. Žemėlapyje taip pat pateikiama informacija apie elektros perdavimo ir skirstymo tinklą – laisvus linijų pralaidumus ir galias transformatorių pastotėse.

___________________________

Finansavimas saulės elektrinėms įrengti skiriamas pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą jungtinį projektą „Investicinė parama saulės elektrinėms sausumoje“. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą  Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.