Naujiena

Kviečiame auditorius aktyviai dalyvauti apklausoje, skirtoje pagerinti atliekamų energijos vartojimo auditų pastatuose kokybę

2020 06 25

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra), kuriai energetikos ministro įsakymu paskirta atlikti paskirtosios institucijos funkcijas, vykdydama audito atlikimo proceso priežiūrą Lietuvos Respublikoje, pastebi kokybines problemas, kylančias auditoriams atliekant energijos vartojimo auditus viešosios paskirties pastatuose. Su audito atlikimo procesu susijusios problemos yra pastebimos atliekant kokybės patikrinimo procedūras, aptariant reikalingas atlikti korekcijas su auditoriais bei finansavimą teikiančiomis institucijomis.

Agentūrai siekiant užtikrinti atliekamų auditų kokybę ir sukuriamą vertę (audito užsakovui, finansavimą teikiančioms institucijoms ir valstybės mąstu) išryškėja būtinybė nustatyti problemines vietas audito atlikimo procese. Reaguojant į šiuos barjerus, rengiamas Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos atnaujinimo projektas, kurio įteisinimas leistų pagerinti atliekamų auditų kokybę ir nuosekliai didinti pastatų auditų sukuriamą vertę.


Kviečiame auditorius aktyviai dalyvauti apklausoje, skirtoje pagerinti atliekamų energijos vartojimo auditų pastatuose kokybę

Siekiant, kad audito atlikimo procesas vyktų aiškiau bei sklandžiau, reikalinga identifikuoti neaiškumus bei trukdžius, atsirandančius atliekant energijos vartojimo auditus (pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus ir kitas aplinkybes). Identifikavus etapus, kuriuose susidurima su probleminėmis situacijomis ir barjerais, sukuriama galimybė formuoti priemones išvengti kokybę ribojančių trukdžių.

Siekdami panaudoti auditus pastatuose atliekančių auditorių patirtį, Agentūra kreipiasi kviesdama pateikti įžvalgas bei pasiūlymus, skirtus audito atlikimo procesui tobulinti. Prisidėti prie minėto metodikos atnaujinimo projekto rengimo pastabomis ir pasiūlymais galima užpildant apklausos formą.

Apklausos metu surinkti auditorių pasiūlymai, pastabos ir įžvalgos bus įtrauktos į svarstomus aspektus, kurių pagrindu yra formuojamas Išsamiojo energijos, energijos išteklių ir šalto vandens vartojimo audito atlikimo viešojo naudojimo paskirties pastatuose metodikos atnaujinimo projektas.