Naujiena

Apklausa, norintiems tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose

2020 11 11

Lietuvos energetikos agentūra (LEA) siekia nustatyti auditorių pastatuose kursų poreikį. Kviečiame asmenis, kurie pageidautų tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose, užpildyti pateiktą apklausą.

Pagal galiojantį tvarkos aprašą, siekiantys tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose, turi tenkinti šiuos kriterijus: 

1. ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis technologijos mokslų studijų srities išsilavinimas (bakalauro arba profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam prilyginamas išsilavinimas - technologijos mokslų studijų srities statybos inžinerijos ar energetikos studijų krypties išsilavinimas; 

2. ne trumpesnė kaip 3 metų asmeninė praktinio darbo patirtis bet kurioje energijos vartojimo efektyvumo veikloje: 
- energijos vartojimo audito atlikimas; 
- energijos vartojimo vadybos vykdymas; 
- pastato energinio naudingumo sertifikavimo eksperto veikla; 
- energetiko vadybininko veikla; 
- technologinių inžinerinių sistemų projektavimas; 
- pastato energetikos inžinerinių sistemų projektavimas; 
- pastato konstrukcijų projektavimas. 
- technologinių procesų vadyba. 

Kursus organizuos Vilnus Tech, jeigu bus surinkta ne mažesnė nei 15 asmenų grupė.
Planuojama data 2021 metų kovas-balandis.
Priklausomai nuo epidemiologinės situacijos Lietuvoje, mokymai vyks nuotoliniu arba mišriu būdu. 
Kursų kaina 950 eurų (PVM mokymams nėra taikomas).

Atitinkantys kriterijus asmenys gali registruotis į rengiamus kursus ir juos išklausę, bei išlaikę kvalifikacijos egzaminą (kursų dalis), teikia prašymą atestato suteikimui. 

Apklausa

Pageidaujančius dalyvauti mokymuose, suteikiančiuose galimybę tapti energijos vartojimo auditoriais ir atitinkančius aukščiau išvardintus kriterijus, kviečiame užpildyti apklausą: https://forms.gle/1rMkJJfSQgaaWtAS8

 Su dalyviais susieksime, kai bus patikslinta kursų data.


Apklausa, norintiems tapti energijos vartojimo auditoriais pastatuose