Naujiena

Atrinktas specialiojo plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėjas viename svarbiausių Lietuvos energetinių projektų Baltijos jūroje.

2021 01 21

Planuojamam vystyti vėjo elektrinių parkui Baltijos jūroje, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra, veikdama pagal 2020 m. liepos 17 d. Energetikos ministerijos suteiktą įgaliojimą, atliko 2020 m. lapkričio mėnesį paskelbto tarptautinio viešojo pirkimo procedūras ir nustatė kompetentingą laimėtoją. Juo tapo 1993 m. įkurta uždaroji akcinė bendrovė „Ardynas“, kuri turi ilgametę patirtį ypatingos svarbos statinių projektavimo ir poveikio aplinkai vertinimo bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo srityse.  

Būsimas tiekėjas, pasirašęs paslaugų tiekimo sutartį su Energetikos ministerija, per 18 mėnesių turės parengti Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje teritorijos, skirtos atsinaujinančios energetikos plėtojimui, inžinerinės infrastruktūros vystymo planą ir atlikti jo strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Parengtas planas numatys konkrečius plotus būsimiems vėjo jėgainių parkams ir kitai reikalingai infrastruktūrai, nustatys teritorijos naudojimo ir apsaugos reglamentus.

Numatytos vėjo elektrinių plėtrai teritorijos planavimo dokumentų rengimo proceso pradžia yra labai svarbus praktinis žingsnis numatomo energetinio projekto Baltijos jūroje efektyvaus įgyvendinimo link.  Be to, siekiant sudaryti aiškią ir skaidrią reguliacinę aplinką vėjo elektrinių parko Baltijos jūroje plėtrai ir palankias sąlygas 2023 m. organizuoti konkursą rinkos dalyviams, 2020 m. Seimui buvo pateikti svarstyti susiję įstatymų projektai, kurių priėmimas numatytas jau šiais metais.

Primename, kad 2020 m. birželio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nustatė Baltijos jūroje teritoriją, kurioje etapais bus vystomas vėjo elektrinių parkas. Pirmuoju etapu šioje teritorijoje numatoma įrengti iki 700 MW  parką, kuris per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros energijos, kas sudarytų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir, anot ekspertų, galėtų sukurti apie 1300 darbo vietų.


Atrinktas specialiojo plano ir jo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo rengėjas viename svarbiausių Lietuvos energetinių projektų Baltijos jūroje.