Naujiena

Organizuojama konsultacija su auditoriais dėl audito metodikos pakeitimo

2020 04 27

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) organizuoja viešąją konsultaciją dėl energijos vartojimo audito atlikimo įrenginiuose ir technologiniams procesams kokybės gerinimo. Konsultacijos tikslas – surinkti atestuotų auditorių siūlymus metodikos pakeitimui.

Tikslinė konsultacijos grupė – auditoriai, kuriems suteikta teisė atlikti energijos vartojimo auditą įrenginiuose bei technologiniams procesams.

Auditų patikra ir vertinimas parodė, kurie metodikos reikalavimai nėra vykdomi arba tinkamai pateikiami auditų ataskaitose. Konsultacija siekiama surinkti faktus ir nuomones iš atestuotų auditorių, galimai nulemiančius neatitiktį galiojančiai metodikai ir siūlymus keitimams.

Auditorių prašoma iš anksto pateikti Agentūrai jiems aktualius klausimus ir konkrečius pasiūlymus bei nurodyti problemas, kylančias atliekant energijos vartojimo auditus įrenginiuose ir technologiniams procesams bei rengiant minėtų auditų ataskaitas. Pasiūlymai numatomam Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos pakeitimui gali būti teikiami iki 2020 m. balandžio 30 d., užpildant šią formą. Konsultacijos metu taip pat bus aptarti auditorių pateikti pasiūlymai.


Organizuojama konsultacija su auditoriais dėl audito metodikos pakeitimo

Viešosios konsultacijos rezultatus numatoma panaudoti rengiant Energijos, energijos išteklių ir vandens vartojimo audito atlikimo technologiniuose procesuose ir įrenginiuose metodikos pakeitimą.

Konsultacija su auditoriais vyks 2020 m. gegužės 14 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu.

Pageidaujantys dalyvauti viešojoje konsultacijoje auditoriai prašomi iki 2020 m. gegužės 11 d. 17.00 val. užsiregistruoti užpildant registracijos formą.