Naujiena

Parengtas audito užsakovo pateikiamos informacijos sąrašas pastato auditui atlikti

2020 04 30

Geras auditas yra pirmasis žingsnis gero rezultato link. Rezultato kokybė priklauso nuo abipusio pastato valdytojo ir auditoriaus rūpesčio. Siekiant sklandesnio audito atlikimo bei pastato valdytojo ir auditoriaus bendradarbiavimo reikalingas ir užsakovo supratimas apie audito atlikimo procesą bei pastato informaciją reikalingą auditui atlikti. Esminė informacija apie pastatą, jo charakteristikas ir naudojimo ypatybes yra pradiniai duomenys auditui atlikti.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra šiuo tikslu parengė informacijos sąrašą viešųjų pastatų valdytojams, planuojantiems pastato modernizavimą. Kviečiame pasinaudoti minėtu informacijos sąrašu, skirtu būsimiems audito užsakovams įvertinti, kokia informacija auditui yra reikalinga. Atsakingai pasiruošus informacijos rinkinį iki kontakto su auditoriumi, gali būti ženkliai sumažinama audito atlikimo trukmė ir padidintas našumas.


Parengtas audito užsakovo pateikiamos informacijos sąrašas pastato auditui atlikti