Naujiena

Danijos ir Lietuvos energetikos agentūros diskutavo energijos vartojimo efektyvumo tema

2022 06 23

Birželio 22-ąj nuotolinėje diskusijoje susitikę Danijos ir Lietuvos energetikos agentūrų specialistai aptarė šalių patirtį pastatų energetikos vartojimo sektoriuje, apsikeitė kompetencijomis bei ateities perspektyvomis imantis pokyčių energetikos sektoriuje. Šiuo susitikimu pratęsiamas daugiau kaip 25 metų trunkantis bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Danijos energetikos agentūrų.

Susitikimu buvo siekiama apsikeisti įžvalgomis apie energijos vartojimo efektyvumo didinimo situaciją šalyse, rengiantis naujiems energetikos sektoriaus transformacijos iššūkiams bei inicijuoti tolimesnį bendradarbiavimą tarp agentūrų, ugdant darbuotojų kompetencijas šioje srityje. 

Susitikimo metu buvo pristatyta energijos vartojimo efektyvumo srities situacija Lietuvoje – apžvelgtas energetikos rodiklių kitimas, pokyčius lemiantys veiksniai ir energijos vartojimo pokyčius nulėmę aspektai per pastaruosius 20 metų. Danijos energetikos agentūros specialistams pristatyti Lietuvos pasiekimai energijos vartojimo efektyvumo srityje, sinergijos su kitomis energetikos dimensijomis (energetiniu skurdu, energetiniu saugumu, atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir kitomis). Pristatytos energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro veiklos sritys ir aktualijos.
Danijos energetikos agentūros specialistai dalijosi patirtimi apie efektyvumo priemones pastatų sektoriuje, akcentavo bendradarbiavimo poreikį tarp analitika užsiimančių institucijų bei politikos formuotojų, apžvelgė ateities tendencijas ir įgyvendinamas naujoves pastatų sektoriuje Danijoje. Techninėje diskusijoje buvo aptartas pastatų sektoriaus energijos vartojimo efektyvumo didinimas, Danijos taikomos praktikos ir įgyvendinti palaikymo modeliai bei apžvelgtos ateities tendencijos vedančios link visų šalies ūkio sektorių dekarbonizacijos.

Pokalbis inicijuotas įgyvendinant Lietuvos ir Danijos tarpvyriausybinį bendradarbiavimą stiprinant Lietuvos energetikos institucijų kompetencijas supažindinant jas su gerąja praktika Danijos energetikos agentūroje ir ENERGINET Jūros vėjo energetikos kontekste.


 Danijos ir Lietuvos energetikos agentūros diskutavo energijos vartojimo efektyvumo tema