Energetikos duomenų apžvalga

.

Energetikos duomenų apžvalga

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama savo funkcijas ir pasitelkdama sukauptas ekspertines žinias bei patirtį, kuria ir administruoja energetikos sektoriaus duomenų bazę, renka ir sistemina energetikos sektoriaus duomenis bei atlieka jų analizę.

Kas savaitę skelbiama savaitės energetikos duomenų apžvalga ir kas mėnesį – mėnesio energetikos duomenų apžvalga. Iš šių duomenų kuriami ir viešai skelbiami savaičių ir mėnesių duomenų apžvalgų archyvai.

Naujausios energetikos duomenų apžvalgos

Energetikos duomenų apžvalgų archyvai