Naujiena

Daugiabučių namų administratoriai ir bendrijos kviečiami teikti paraiškas elektromobilių privačių įkrovimo prieigų įrengimui daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ar garažuose

2022 12 12

  

Lietuvos energetikos agentūra paskelbė kvietimą daugiabučių namų administratoriams, bendrijoms ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotiems asmenims teikti paraiškas kompensuoti dalį išlaidų įrengiant privačias elektromobilių įkrovimo prieigas bendrai naudojamuose daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų objektuose. Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.

Pareiškėjas (bendrija, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, daugiabučio namo administratorius) siekiantis įrengti stotelę su prieiga nekilnojamojo turto objekte, priklausančiame bendrosios dalinės nuosavybės teise ar valdomame kitais teisėtais pagrindais daugiabučio butų ir kitų patalpų savininkų, galės gauti nuo 1588,74 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant sienos ir nuo 2659,06 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant žemės. Pareiškėjams už elektromobilio įkrovimo prieigos (-ų) įrengimą bus kompensuojama 80 % nuo fiksuotojo įkainio. Tam nuo 2022 m. gruodžio 9 d. iki 2023 m. kovo 31 d.  planuojama paskirstyti 1,595 mln. eurų.

Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą. Pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką, kurioje neribojamas planuojamų įrengti prieigų skaičius nekilnojamo turto objektuose. Įrengiamos prieigos turi būti ne mažesnės nei 7 ir ne didesnės kaip 22 kW galios. Paramos dydis apskaičiuojamas pagal įrengiamų prieigų skaičių ir prieigos tipui (ant sienos ar ant žemės) taikomus prieigos įsigijimo ir įrengimo įkainius.

Paraiškos vertinamos  iš karto jas gavus, vertinimas negali trukti ilgiau nei 40 darbo dienų. Pareiškėjai prieigas gali pradėti įsirengti nuo kvietimo paskelbimo dienos – nuo 2022 m. gruodžio 9 d. Mokėjimo prašymus su prieigos (-ų) įrengimą įrodančiais dokumentais gali teikti tik gavę Agentūros raštišką patvirtinimą, kad skiriamas finansavimas.

Projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau kaip 12 mėn. nuo Agentūros rašto dėl finansavimo skyrimo datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.

Įrengus iš savo lėšų prieigą (-as), Agentūrai teikiamas mokėjimo prašymas su kvietime nurodytais dokumentais. Mokėjimo prašymai bus vertinami ne ilgiau nei 60 darbo dienų. Patvirtinus mokėjimo prašymą, dotacija bus pervedama per 10 darbo dienų.

Paraiškos bus priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. kovo 31 d.

Kvietimo teikti paraiškas informacija paskelbta www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Kylančius klausimus dėl finansavimo skyrimo sąlygų ir paraiškų teikimo prašome užduoti el. paštu [email protected].  Atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus, kita su projektų finansavimu susijusi metodinė informacija bus skelbiama www.ena.lt.

Primename, kad nuo 2022 m. rugsėjo 7 d. iki 2023 m. vasario 28 d. (arba kol užteks lėšų) vyksta kvietimai gyventojams teikti paraiškas įsirengti elektromobilių įkrovimo prieigas individualiuose namuose, soduose, privačiose automobilių parkavimo vietose daugiabučių namų kiemuose ir garažuose.

Agentūra jau gavo virš 1400 paraiškų, pagal kurias gyventojai planuoja įsirengti 1748 įkrovimo prieigas, prašoma kompensavimo suma siekia apie 1 108 737 eurų.

Dauguma gyventojų (77 procentai) planuoja įsirengti prieigas ant sienos (1348 ant sienos), kiti – ant žemės (400 ant žemės). Daugiabučių namų kiemuose ir garažuose planuojama įsirengti 421 įkrovimo prieigas, o individualiuose namuose/soduose – 1143.

Baigus 1093 paraiškų vertinimą, patvirtintas beveik 650 326 eurų finansavimas 1133 prieigų įrengimo išlaidų dalies kompensavimui.

Primename, kad už įsirengtą prieigą ant sienos individualiuose namuose/soduose gyventojui bus išmokama 497,20 eurų dotacija, ant žemės – 683,06 dotacija. Įsirengiant įkrovimo prieigą privačiose automobilių stovėjimo vietose („parkinguose“) daugiabučių namų kiemuose ir garažuose, už prieigą ant sienos bus išmokama 718,79 eurų, už preigą ant žemės –1024,59 eurų.

Viso pagal š. m. rugsėjo 7 d. paskelbtus kvietimus planuojama paskirstyti virš 6 mln. eurų.

Nuo 2022 m. spalio 28 d. iki 2023 m. vasario 28 d. (arba kol užteks lėšų) vyksta kvietimas juridiniams asmenims teikti paraiškas kompensuoti dalį jų įsirengiamų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų, skirtų jų darbuotojų reikmėms, išlaidų.

Juridiniai asmenys, norintys įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas savo darbuotojų reikmėms, gali gauti nuo 595,78 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant sienos ir nuo 997,15 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant žemės. Juridiniams asmenims už elektromobilio įkrovimo prieigos (-ų) įrengimą kompensuojama 30 proc. nuo fiksuotojo įkainio, planuojama paskirstyti 4,309 mln. eurų.

Nuo kvietimo pradžios gautos ir vertinamos 59 paraiškos, pagal jas juridiniai asmenys planuoja įrengti 184 įkrovimo prieigų, prašoma kompensavimo suma siekia apie 149 893 eurų. Juridiniai asmenys planuoja daugiausiai prieigų įrengti ant žemės (70 proc.).

Apie jungtinį projektą

Jungtiniu projektu „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ siekiama iki 2026 m. įrengti apie 53 tūkstančius elektromobilių privačių įkrovimo stotelių. Jų finansavimui bus skirta daugiau nei 45 milijonai eurų Europos Sąjungos investicijų ir valstybės biudžeto lėšų.  

Projektu sprendžiama privačių elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo nepakankamumo problema, finansuojant įprastos ir vidutinės galios įkrovimo prieigų įrengimą individualiuose namuose ir šalia daugiabučių namų, kur gyvena daugiausiai šalies gyventojų ir potencialių elektromobilių naudotojų. Taip pat jungtiniu projektu siekiama sudaryti sąlygas gyventojams pakrauti elektromobilius darbovietėse. 

Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos skatins taršių transporto priemonių pakeitimą į netaršias transporto priemones – tokiu būdu jungtinis projektas tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos.

Jungtinis projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintu projekto finansavimo sąlygų aprašu.

Visos projekto lėšos į finansavimą pretenduojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims bus paskirstytos per 3 finansavimo etapus. Daugiau informacijos www.ena.lt.


 Daugiabučių namų administratoriai ir  bendrijos kviečiami teikti paraiškas elektromobilių privačių įkrovimo prieigų įrengimui daugiabučių namų kiemuose, stovėjimo aikštelėse ar garažuose