Naujiena

Per sausio mėnesį fiksuotos kainos planų 1 kWh kaina sumažėjo 20–27 procentais

2023 02 01

Lietuvos energetikos agentūros analitikų duomenimis, nuo 2023 m. pradžios elektros kainos rinkoje mažėja, išliekant žemai kainai biržoje. Šiemet sausio mėnesį vidutinė Nord Pool biržos 1 kWh kaina siekė 0,103 Eur/kWh ir, palyginti su 2022 m. gruodžio mėnesio vidutine kaina (0,264 Eur/kWh), sumažėjo 61 procentu. Palyginimui, prieš metus, 2021 m. gruodžio mėnesį, vidutinė biržos kaina buvo 0,212 Eur/kWh, o 2022 m. sausį – 0,146 Eur/kWh.

Šią savaitę, palyginti su praėjusios savaitės kainomis, du nepriklausomi elektros tiekėjai („Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“) buitiniams vartotojams siūlomų fiksuotos kainos planų iš esmės nekeitė, o vienas tiekėjas („Enefit“) planų kainas sumažino 10 procentų.

Planų su fiksuota elektros energijos kaina (24 mėn. ir 36 mėn.)  1 kWh vidutinė kaina sudarė 0,28 Eur/kWh. Nuo praėjusios savaitės vienas tiekėjas („Elektrum Lietuva“) pasiūlė fiksuotos kainos planus (fiksavimo laikotarpis – 6 mėn. arba 36 mėn. su galimybe tiekėjui kas 6 mėn. peržiūrėti kainas), kurių 1 kWh kaina yra mažesnė už 2023 m. pirmajam pusmečiui nustatytą kompensavimo žemutinę ribą – 0,28 Eur/kWh.


Per sausio mėnesį fiksuotos kainos planų 1 kWh kaina sumažėjo 20–27 procentais

Visų trijų tiekėjų siūlomos dviejų laiko zonų naktinio tarifo kainos yra mažesnės kaip 0,28 Eur/kWh.

Palyginimui, nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų (24 mėn.) fiksuotos kainos planų vidutinės kainos 2022 m. sausio ir vasario mėnesiais buvo 0,24–0,25 Eur/kWh.

Kaip žinoma, galutinės kainos vartotojams formuojamos prie biržos kainos pridedant tiekėjų kaštus, balansavimo ir vartojimo profilio sąnaudas, elektros energijos persiuntimo paslaugų kainas bei pridėtinės vertės mokestį.

Rinkos kainai šių metų sausį išlikus žemai, vasario mėnesį, palyginti su ankstesniu mėnesiu, garantinio elektros tiekimo kaina mažėja vidutiniškai 51 proc. (vienos ir dviejų laiko zonų) – nuo 0,42–0,46 Eur/kWh iki 0,19–0,23 Eur/kWh. Garantinio tiekimo kaina perskaičiuojama kas mėnesį, prie rinkos kainos pridedant papildomai taikomą koeficientą 1,15. Tiksli vartotojo mokama kaina priklauso nuo pasirinkto tiekimo plano. Garantinio tiekimo klientais elektros rinkos liberalizacijos proceso metu tapo tie vartotojai, kurie iki atitinkamo etapo pabaigos nepasirinko nepriklausomo elektros tiekėjo.

2023 m. sausio mėnesį visi nepriklausomi tiekėjai mažino siūlomų planų su fiksuota elektros energijos kaina 1 kWh kainas, palyginti su sausio mėnesio pradžios kainomis:

  • „Ignitis“ – 27 proc. (vidutiniškai 0,12 Eur/kWh);
  • „Elektrum Lietuva“ – 24 proc. (vidutiniškai 0,09 Eur/kWh);
  • „Enefit“ – 20 proc. (vidutiniškai 0,07 Eur/kWh).

Sausio mėnesį, palyginti su gruodžiu, planų su nefiksuota elektros energijos kaina (vienos laiko zonos) 1 kWh kaina vidutiniškai sumažėjo 47 procentus (nuo 0,421 Eur/kWh iki 0,225 Eur/kWh).

Šiuo metu:

  • 12 mėn., 24 mėn. kainos fiksavimo planus siūlo vienas tiekėjas „Ignitis“;
  • 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo 2 tiekėjai;
  • 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpio planus siūlo vienas tiekėjas „Enefit“.

Aktualu garantinio tiekimo vartotojams

Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų 1 kWh kainos

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh).

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50 proc.) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50 proc.) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 36 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (2022 m. – iki 0,09 Eur/kWh, 2023 m. – iki 0,285 Eur/kWh), papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.).

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.

Kadangi tiekėjai planų su nefiksuota elektros energijos kaina vienos kilovatvalandės kainas nurodo apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, pateikiamos 1 kWh kainos yra perskaičiuotos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 m. sausio mėn. vidutinė kaina – 0,103 Eur/kWh be PVM) apskaičiuotas 1 kWh kainas.

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.

Daugiau informacijos – Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymuose.

Kilus klausimų, prašome kreiptis:
Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected], tel. 8 661 89 175