Naujiena

Agentūros darbuotojai dalyvavo konferencijoje „ENERGETIKA 2020“

2020 03 03

2020 m. vasario 20 d. įvyko Kauno technologijos universiteto ir partnerių (Lietuvos energetikos institutas, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, Lietuvos elektros energetikos asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija) surengta konferencija „ENERGETIKA 2020“, kurioje aptartos Lietuvos energetikos sektoriaus plėtros tendencijos, laukiantys pokyčiai, iššūkiai bei galimybės, pristatyti pažangiausi šiuolaikinių technologijų taikymo energetikos sektoriuje pavyzdžiai.

Pristatytos galimybės, tokios kaip vandenilio panaudojimas energetikoje, saulės elektrinių integracija į šilumos tiekimo tinklus bei centralizuotas vėsos tiekimas, siekiant įgyvendinti planuose numatytus pokyčius ir užtikrinant prieinamą, patikimą ir darnią energiją vartotojams.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra savo ruoštu pristatė įžvalgas, išsikeltus tikslus, atliekamus darbus ir planus. Energijos vartojimo efektyvumo skyriaus vadovo Karolio Januševičiaus pranešime „Pokyčiai Lietuvos energetikos sektoriuje“ buvo pristatytos šios temos:

  • Tikslai, kuriuos kelia Nacionalinis energetikos ir klimato srities veiksmų planas - AEI gamybai ir energijos vartojimo mažinimui.
  • Savivaldybių darnios plėtros indeksas, pagal kurį galima palyginti savivaldybių indėlį siekiant nacionalinių tikslų. (Plačiau).         
  • Pokyčiai energijos vartojimo efektyvumo auditų sistemoje – kokybės patikrinimų rezultatų santrauką ir kokybės gerinimo sistema, kuri užtikrins grįžtamąjį ryšį auditoriams ir auditų užsakovams apie auditų kokybę. (Plačiau).
  • Apie Lietuvos energetikos agentūros vykdoma pastatų dekarbonizavimo tyrimą, kuriuo siekiama išnagrinėti anglies dvideginio pėdsako mažinimo scenarijus ir jų technologinį priimtinumą, bei eigą.
  • Trumpai užsiminta apie jūrinių vėjo jėgainių parko projektą, kurio vystytojas yra Lietuvos energetikos agentūra ir numatomus žingsnius, kad Lietuva turėtų 700 MW jėgainių parką 2030 metais savo energijos poreikiams tenkinti. (Plačiau).

Šį ir kitus Lietuvos energetikos agentūros darbuotojų pristatytus pranešimus galima rasti čia.

Konferencijos „ENERGETIKA 2020“ visų pranešimų medžia galima rasti čia


Agentūros darbuotojai dalyvavo konferencijoje „ENERGETIKA 2020“