Naujiena

„Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės sukvietė aptarti energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo kliūtis ir galimybes

2021 03 22

2021 m. kovo 18 d. įvyko projekto „Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės, prie kurių suorganizavimo Lietuvoje prisidėjo VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius. Šiame tarptautiniame renginyje buvo siekiama išgirsti iš verslo atstovų apie jų sėkmingai įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo priemonių praktiką, pastebimas kliūtis ir sužinoti apie paramos poreikį sklandesniam efektyvumo didinimo priemonių taikymui.

„Energy Efficiency Watch 4“ (EEW4) projektas, kuris yra „HORIZON 2020“ programos dalis, yra pagrįstas ankstesnių projektų (EEW3, EEW2, EEW1) išvadomis. Išanalizuoti šių projektų mechanizmai padeda parengti rekomendacijas, kaip toliau tobulinti politikos priemonių kūrimo procesą. Pagrindinė EEW3 projekto išvada – sėkmingas įgyvendinimas labai priklauso nuo to, ar yra matomi pagrindiniai energijos vartojimo efektyvumo privalumai tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygiu ir ar šiais privalumais dalijasi suinteresuotos šalys ir didelė dalis gyventojų.


„Energy Efficiency Watch 4“ kūrybinės dirbtuvės sukvietė aptarti energijos vartojimo efektyvumo įgyvendinimo kliūtis ir galimybes

EEW4 projektu siekiama padėti Europos Sąjungos valstybių politikams naudojant politinius instrumentus padidinti sėkmingai įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo priemonių kiekį ir taip prisidėti prie Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos tikslų įgyvendinimo. EEW4 projektu ketinama įtraukti nacionalinio, regioninio ir vietinio lygio suinteresuotas šalis, kad kuo daugiau didesnė visuomenės dalis sužinotų apie įvairius energijos vartojimo efektyvumo privalumus, tokius kaip: oro kokybės gerinimas, pastatų modernizavimas, darbo vietų kūrimas, klimato apsauga ir energetinis saugumas.

EEW4 projektas skirtas visam energijos vartojimo efektyvumo technologijų sektoriui: pastatams, pramonei ir paslaugoms, siekiant didinti  energijos vartojimo efektyvumo teikiamą naudą ir rinkos dalyvių įsitraukimą. Šiame kontekste daugiausiai dėmesio skiriama komunikacijai ir žinių keitimuisi tarp sprendimus priimančių asmenų ir suinteresuotų rinkos dalyvių.

Šių kūrybinių dirbtuvių metu Lietuvos energijos sektoriaus suinteresuotieji atstovai nagrinėjo tokias svarbias temas, kaip:

  • komunikacijos ir informuotumo didinimo veiksmų diferencijavimas tikslinėms grupėms;
  • energetinio skurdo bei socialinės atskirties poveikis energijos vartojimo efektyvumui;
  • energijos sutaupymų ir investicinės grąžos lūkesčių valdymas diegiant efektyvumo didinimo priemones;
  • aiški efektyvumo didinimo įgyvendinimo vizija;
  • integruotas energijos planavimas šalies ir regionų mastu;
  • dėmesys energijos vartojimo audito rezultatams.

Kiekviena iš šių temų pasisakė Lietuvos verslo sektoriaus atstovai, kurių patirtys, pastabos ir pasiūlymai, kartu su kitose Europos sąjungos šalyse surinkta informacija, bus susisteminti ir pateikti sprendimus priimantiems asmenims.