Naujiena

Sutaupė beveik 13 GWh energijos

2023 07 12

Valstybės valdomos elektros ir dujų perdavimo sistemų bei skirstomųjų tinklų operatorių įmonės pagal susitarimus, sudarytus su Energetikos ministerija, yra įsipareigojusios diegti įvairias energijos taupymo priemones ir racionaliai vartoti energiją, siekdamos energijos sutaupymo tikslų. Lietuvos energetikos agentūros atlikta analizė rodo, kad įdiegusios įvairias priemones, pernai įmonės kartu sutaupė 12,93 GWh energijos.

Įmonių įdiegtos priemonės padės joms ir toliau kasmet racionaliau vartoti energiją. Tikimasi, kad iki 2030 m. vien šių įmonių kartu pasiektas suminis sutaupytos energijos kiekis sudarys beveik 117 GWh.

2020-2021 m. energijos taupymo susitarimus pasirašiusios įmonės UAB EPSO-G, AB „Amber Grid“, AB „Litgrid“, AB „Ignitis grupė“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), taip pat AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) bendrai per laikotarpį 2021–2030 m. sutaupys 2,95 TWh energijos.

Praėjusių metų pabaigoje ir šių pradžioje pasirašyti energijos taupymo susitarimai su dar daugiau nei 20 valstybės valdomų įmonių, kurios prisiėmė įsipareigojimus sutaupyti dar 0,8 TWh energijos.

Iš viso iki 2030 m. susitarta sutaupyti 3,75 TWh energijos.

Sutaupė beveik 13 GWh energijos
Šiais metais energijos taupymo susitarimus planuojama sudaryti ir su energijai imliomis savivaldybių valdomomis įmonėmis.

Energijos sutaupymo susitarimų sudarymo tikslas – taupyti galutinę energiją, didinant energijos vartojimo efektyvumą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai. Energijos vartojimo efektyvumas yra svarbi Europos Sąjungos siekio iki 2050 m. neutralizuoti anglies dioksido poveikį aplinkai dalis ir siekdama mažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro bei efektyviau vartoti energiją. Lietuva yra įsipareigojusi pasiekti ne mažiau kaip 39,35 TWh sutaupytos galutinės energijos rodiklį 2021–2030 metais.

Lietuvos energetikos agentūros parengta apibendrinta analitinė informacija apie energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimą 2022 metais rodo, kad pastaruosius kelerius metus įmonės pagal sudarytus susitarimus deklaruoja energijos sutaupymus daugiausiai įgyvendindamos apšvietimo sistemų modernizavimo projektus bei keisdamos iškastiniais degalais varomų variklių transporto priemones į varomas elektra.

Energijos sutaupymo susitarimų įgyvendinimo rezultatai skelbiami Lietuvos energetikos agentūros interneto svetainėjeKilus klausimų, prašome kreiptis:
Vida Danilevičiūtė Černiauskienė, el. paštas [email protected], tel. 8 661 89 175.

iliustracija iš https://happydays365.org/