Naujiena

IAE eksploatavimo fondo taryba pritarė ESO ir LET paraiškoms dėl lėšų skyrimo 2019 m.

2019 03 14

 

Vadovaujantis valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo 2019 m. sąmata bei vidinėmis tvarkomis, VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Fondo administratorius) surengė IAE eksploatavimo nutraukimo fondo tarybos posėdį apklausos būdu, kurio metu buvo svarstomos priemonių vykdytojų paraiškos Fondo lėšoms gauti 2019 metais.

Vadovaudamiesi Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo tarpinstituciniu veiklos planu, AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) ir UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ (toliau - LET) Fondo administratoriui pateikė paraiškas Fondo lėšoms gauti, įgyvendinant veiklos plano 2.3.1 priemonę „Kompensuoti subjektams, užtikrinantiems elektros energijos visuomeninį tiekimą Ignalinos AE regione, negautas 2018 ir 2019 metais pajamas, taikant 10 procentų mažesnę elektros energijos kainą Ignalinos AE regiono asmenims, kuriems taikomos buitinių vartotojų elektros kainos ir tarifai“ 2019 metais.


Vykdant gautų ESO ir LET paraiškų vertinimo ir atrankos nuolatinę procedūrą, Fondo administratorius atliko paraiškų administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, priemonių vykdytojų paraiškose nurodyto Fondo lėšų poreikio tinkamumą ir atitikimą valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo nuostatų įgyvendinimo taisyklių ir Fondo administratoriaus taisyklių, reglamentuojančių Fondo lėšų, skiriamų įgyvendinamoms priemonėms finansuoti, administravimą, nuostatoms ir reikalavimams. Taip pat įvertino Fondo lėšų poreikio pagrįstumą ir jo atitiktį 2019 metų Fondo lėšų sąmatai.

Fondo tarybos nariams vieningai pritarus priemonių vykdytojų paraiškoms, Fondo administratorius inicijavo reikiamų dokumentų rengimą, siekiant pervesti numatytas lėšas priemonių vykdytojams.