Naujiena

Iki gruodžio 10 d. pratęsiamas terminas dujų balionų daugiabučiuose keitimo alternatyviais energijos šaltiniais darbams atlikti.

2020 11 24

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas pasirašė įsakymą, kuriuo iki gruodžio 10 d. pratęsiamas terminas dujų balionų daugiabučiuose keitimo alternatyviais energijos šaltiniais darbams atlikti. Projektų vykdytojai – skirstomųjų tinklų operatorius ir daugiabučių namų bendrijos ar administratoriai – juos turi užbaigti laiku, norint pasinaudoti valstybės teikiama negrąžinama parama ir gauti ją dar šiemet.

Lietuvos energetikos agentūra (toliau – Agentūra) yra pateikusi SND balionų projekto mokėjimo prašymų teikimo ir apmokėjimo atmintinę. Norime atkreipti dėmesį į pasikeitusius terminus.

Išlaidos už viryklę gali būti patirtos nuo registracijos formos pateikimo Agentūrai dienos iki 2020 m. gruodžio 10 d.

Visus darbus būtina atlikti iki gruodžio 10 d., pateikiant darbų užbaigimo aktus ir kitus privalomus dokumentus ESO. Daugiabučio namo atstovas reikiamą informaciją, įskaitant pasirinktą išlaidų apmokėjimo būdą, ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus pateikia skirstomųjų tinklų operatoriui ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 10 d.

Mokėjimo prašymus kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais dokumentais VšĮ Lietuvos energetikos agentūrai el. p. adresu [email protected] teikia skirstomųjų tinklų operatorius, gavęs iš daugiabučio namo atstovo reikiamą informaciją, per 5 darbo dienas,  ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 11 d.

Visą reikalingą informaciją apie projektą rasite šioje skiltyje: https://www.ena.lt/kviet-regis-form/
Iki gruodžio 10 d. pratęsiamas terminas dujų balionų daugiabučiuose keitimo alternatyviais energijos šaltiniais darbams atlikti.