Veiklos viešinimas

Šioje dalyje skelbiama viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros darbuotojų viešų pranešimų medžiaga

2020 metai


„Pokyčiai Lietuvos energetikos sektoriuje“

Pranešimas „Pokyčiai Lietuvos energetikos sektoriuje“ pristatytas 2020-02-20 Kauno technologijos universitete surengtoje konferencijoje „Energetika 2020“ (pdf)


2019 metai

Nr. 1

informacija rengiama

Nr. 2
informacija rengiama