Naujiena

Investicijos į energetikos sektoriaus mokslinius tyrimus ir inovacijas auga

2022 04 22

 

Minint pasaulinę inovacijų dieną Lietuvos energetikos agentūra skelbia apklausos rezultatus apie inovacijų ir mokslinių tyrimų energetikos sektoriuje plėtrą. Nors šalies investicijos šioje srityje kasmet auga, tačiau Tarptautinės energetikos agentūros šalių narių reitinge Lietuva užimta 26 vietą iš 31.

Inovacijų diegimas, mokslinių tyrimų ir eksperimentinė plėtra energetikos sektoriuje yra vienas iš Lietuvos energetikos sektoriaus strateginių tikslų. Nacionaliniame energetikos ir klimato srities veiksmų plane numatyta, kad bendrai investicijos į mokslinius tyrimus, plėtrą ir inovacijas, įskaitant ir energetikos inovacijas, Lietuvoje išaugs iki 1,9 proc. (nuo 1,04 proc. BVP 2015 m.).

Lietuvos energetikos agentūra  atlikusi valstybės institucijų ir įmonių, viešųjų įstaigų, valstybės valdomos įmonių, mokslo ir studijų institucijų apklausą nustatė, kad investicijos (neįskaičiuojant ES fondų lėšų) į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą nuosekliai augo – nuo 2020 m. 4,7 mln. eurų iki 2021 m. skirtų 9,662 mln. eurų. 2022 m. planuojama skirti 11, 641 mln. eurų.

Apklausos rezultatai rodo, kad  Lietuvoje 2021 m. daugiausiai lėšų skirta moksliniams tyrimams ir demonstraciniams projektams, susijusiems su energijos kaupimu baterijose ― 1,591 mln. EUR, saulės energetika – 0,613 mln. EUR. Šioms sritims daugiausiai planuojama skirti ir 2022 m.

Nustatyta, kad iš valstybės valdomų įmonių 2021 m. energetikos sektoriaus MTEP ir demonstraciniams projektams daugiausiai skyrė EPSO-G grupė – 2,631 mln. EUR. Tarp valstybės institucijų ir įmonių, viešųjų įstaigų, bei mokslo ir studijų institucijų daugiausiai 2021 m. skyrė Lietuvos energetikos institutas – 3,210 mln. EUR.

Siekdama įvertinti lėšų energetikos inovacijoms poreikį ir spręstinus iššūkius Lietuvos energetikos agentūra papildomai apklausė 17 su energetikos veikla susijusias įmones ir įstaigas. Apklausa parodė, kad įmonės kurios save priskiria prie energetikos inovacijas kuriančių įmonių, labai skirtingai suvokia kas tai yra energetikos inovacijos ir beveik pusė iš jų inovatyvią veiklą vykdo vien savo pelno sąskaita, neprašydami ES finansavimo ir nesikreipdami paramos į bankus ar kitas finansines institucijas.

Apklausa taip pat parodė, kad standartiniams energetikos sprendimams specialistų pakanka, tačiau įgyvendinant inovatyvius projektus reikia specifinių tarpdisciplininių žinių ir gebėjimų turinčių specialistų, kurių Lietuvoje stinga. Tokiu atveju reikiamų kompetencijų respondentai ieško užsienyje.

Energetikos įstatyme energetikos inovacijos apibrėžiamos kaip nauji ar iš esmės patobulinti produktai, technologijos, verslo sprendimai, paslaugos, tokių produktų ir paslaugų teikimo būdai, veiklos modeliai, kurie teigiamai veikia energetikos sritį ir teikti naudą visuomenei.


Investicijos į energetikos sektoriaus mokslinius tyrimus ir inovacijas auga