Naujiena

Išvyka į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę

2019 10 08

2019 m. spalio 4 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūros darbuotojai aplankė Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę (AB "Ignitis gamyba"). Kruonio HAE – vienintelė hidroakumuliacinė elektrinė Baltijos šalyse, veikianti Lietuvos energetinėje sistemoje.

Išvykos metu buvo susipažinta su technine informacija apie Kruonio HAE veikimą, jos istorija ir plėtros galimybėmis.

VšĮ Lietuvos energetikos agentūra iki 2019 m. spalio 1 d. buvo Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administruojančioji institucija. AB "Ignitis gamyba" įgyvendina Kruonio HAE plėtros (5-ojo hidroagregato įrengimas) projektus, kuriems yra skirta Europos infrastruktūros tinklų priemonės parama – tai „Polių lauko ir infrastruktūros techninės būklės įvertinimas“ bei „Skirtingų technologinių alternatyvų tinkamumo įvertinimas ir socioekonominė analizė“. Polių lauko ir esamos infrastruktūros tyrimais siekiama įvertinti, ar šiandieninė polių lauko, ant kurio būtų statomas naujas vamzdynas, būklė atitinka projektinius reikalavimus. Technologinėje studijoje bus išanalizuotas technologinis plėtros aspektas ir palyginta keletas jo variantų, taip pat išanalizuotas elektrinės plėtros alternatyvų rentabilumas, ekonominė nauda ir poveikis visuomenei bei aplinkai.


Išvyka į Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę

Šiuo metu Kruonio HAE veikia 4 hidroagregatai. Kruonio HAE hidroagregatai elektros energiją gali pradėti gaminti per 2 minutes nuo jų paleidimo pradžios, todėl yra naudojami siekiant greitai suvaldyti avarines situacijas, subalansuoti elektros energijos generaciją ir suvartojimą sistemoje, sureguliuoti įtampą ir užtikrinti nenutrūkstamą elektros energijos tiekimą vartotojams.

Šiemet Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriui LITGRID AB Kruonio HAE teikia 400 MW antrinio avarinio rezervo paslaugą. Tam naudojami du Kruonio HAE hidroagregatai. Likę du hidroagregatai veikia rinkos sąlygomis – jų pagaminta elektros energija prekiaujama biržoje. AB "Ignitis gamyba" planuoja Kruonio HAE viršutiniame baseine įrengti eksperimentinę ant vandens plūduriuojančią saulės jėgainę.