Naujiena

IT rinkos dalyviai kviečiami dalyvauti konsultacijose, skirtose taikomajai programai „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas“ sukurti

2021 09 09

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra planuoja pirkti „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimo“ sukūrimo produktą. Tai bus IT sprendimas, kuris suteiks galimybę kiekvienam vartotojui įvertinti suvartotos energijos efektyvumą.

Agentūra kviečia IT rinkos dalyvius, institucijas ir kitus suinteresuotus ekspertus pateikti įžvalgas  dėl šiam sprendimui keliamų reikalavimų. Atsižvelgdama į suteiktas konsultacijas, Agentūra CVP IS priemonėmis planuoja „Microsoft Teams“ platformoje organizuoti susitikimą su potencialiais tiekėjais.

Konsultacijos tikslas – gauti rinkos dalyvių nuomonę dėl pirkimo techninės specifikacijos ir kitų pirkimo dokumentų turinio aiškumo, sudaryti sąlygas dalyviams pateikti pastabų ir pasiūlymų.

Reikalingas sprendimas turės panaudoti gyventojo turimų išmaniųjų įrenginių, būsimų išmaniųjų elektros skaitiklių, kitų įrenginių teikiamą informaciją ir įvertinti sutaupytos energijos kiekį per gyventojo vykdomas arba nevykdomas energijos vartojimo veiklas.


IT rinkos dalyviai kviečiami dalyvauti konsultacijose, skirtose taikomajai programai „Asmens sutaupytos energijos ir sukuriamo CO2 pėdsako matavimo sprendimas“ sukurti

Taip pat sprendimas turės rodyti asmens paliekamą CO2 pėdsaką kasdieniame gyvenime ir aiškiai pademonstruoti, kaip vieni ar kiti sprendimai jį mažina arba didina. CO2 pėdsako matavimo sprendimas turi būti integruotas kartu su energijos taupymo informacija, kadangi didžioji dalis energijos vis dar yra gaunama iš iškastinio kuro. Panašių iniciatyvų rinkoje yra, tačiau jos matuoja tik atskiras veiklas, pavyzdžiui, keliones automobiliu arba elektros vartojimą. Būtinas šiuolaikinis sprendimas, kuris sujungtų skirtingas veiklas ir vienoje vietoje pademonstruotų tiek CO2 pėdsako dydį, tiek ir sunaudotą bei sutaupytą energijos kiekį.

Kviečiame nepriklausomus ekspertus, institucijas ir kitus IT rinkos dalyvius teikti konsultacijas dėl sprendimo sukūrimo paslaugų per CVP IS (Pirkimo Nr. 563880) iki 2021-09-16.