Naujiena

Įvertintas energijos taupymo potencialas VIAP lėšas už 2020 metus susigrąžinančiose įmonėse

2021 01 07

VšĮ Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo skyrius išnagrinėjo atliktų auditų ataskaitas, kuriuos pateikė VIAP (viešuosius interesus atitinkančios paslaugos) lėšas už 2020 metų laikotarpį susigrąžinti pretenduojančios įmonės. Ši atlikta duomenų sisteminimo procedūra yra viena iš auditų kokybės užtikrinimo procedūrų, kurią atlieka Energijos vartojimo efektyvumo skyrius.  Ši veikla yra tęstinė ir vykdoma jau antrus metus – su 2019 duomenimis galima susipažinti https://www.ena.lt/Naujiena/viap-efektyvumas/

Apdoroti  duomenis šiais metais auditų ataskaitas pateikusių 16 įmonių ataskaitų, už kurių teisingumą atsako jas atlikę atestuoti auditoriai. Šiose auditų, atliktų vertinant energijos vartojimo efektyvumą įrenginiuose ir technologiniuose procesuose, ataskaitose pateikiama informacija apie įmonėse vartojamus energijos išteklius, apžvelgiami šių išteklių poreikiai bei energijos taupymo galimybės, įdiegiant auditų ataskaitose rekomenduojamas taupymo priemones.

Auditų ataskaitose pateikiamos energijos ir vandens taupymo priemonės skirstomos į grupes pagal jų atsipirkimo laiką:

  • grupėje A – priemonės, kurių atsipirkimo laikas ne ilgesnis kaip vieneri metai;
  • grupėje B – priemonės, kurių atsipirkimo laikas nuo vienerių iki trejų metų;
  • grupėje C – priemonės, kurių atsipirkimo laikas ilgesnis nei treji metai. 

Priemonių grupių pasiskirstymas pagal energijos rūšis ir taupymo priemonių grupes 

Įdiegus elektros energiją taupančias priemones, vartojimas būtų sumažintas iki 7,31 procentų nuo 189,87 GWh galutinių energijos suvartojimų analizuotose įmonėse. Bendri įmonių kuro energijos poreikiai yra 1966 GWh, įdiegus energiją taupančias priemones viso šiose įmonėse būtų sutaupyta apie 0,23 proc. kuro energijos. Šiluminės energijos sąnaudos siekia 935 GWh, šiose įmonėse butų sutaupoma 1,2 proc. galutinio šiluminės energijos suvartojimo.

Lietuvos energetikos agentūra matydama šios priemonės potencialą buvo numačiusi 2020 metais plėtoti veiklą, susijusią su audituojamų įmonių atstovais, nukreiptą į trukdžių, ribojančių energijos vartojimo efektyvumo didinimą pirminėse stadijose: atliekant auditą, renkantis priemones ir siekiant paramos diegimui. Dėl pasaulinės pandemijos šios veiklos iš dallies perkeliamos į 2021 metų veiklos planą, tikintis palankesnės situacijos.

Pateikiamos prognozės patikimumas priklauso nuo auditorių atliktų procedūrų ir informacijos gautos iš audituojamos įmonės korektiškumo. Už  kiekvieno atlikto audito duomenų teisingumą atsako jo ataskaitą parengęs auditorius, kaip tai nustatyta Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos apraše.

Pateikiamų sudėtinių rodiklių, apibendrinančių VIAP susigrąžinti pretenduojančių įmonių auditų ataskaitose pateikimą informaciją, patikimumas yra neapibrėžtas, todėl ši informacija turėtų būti vertinama kaip indikacinio pobūdžio.


Įvertintas energijos taupymo potencialas VIAP lėšas už 2020 metus susigrąžinančiose įmonėse