Naujiena

Juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas elektromobilių privačių įkrovimo prieigų įsirengimui savo darbuotojams

2022 10 28

     

Lietuvos energetikos agentūra paskelbė kvietimą juridiniams asmenims teikti paraiškas kompensuoti dalį jų įsirengiamų privačių elektromobilių įkrovimo prieigų, skirtų jų darbuotojų reikmėms, išlaidų. Finansavimas skiriamas pagal Energetikos ministerijos finansuojamą jungtinį projektą „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“.

Viešieji arba privatūs juridiniai asmenys, norintys įrengti elektromobilių įkrovimo prieigas savo darbuotojų reikmėms, galės gauti nuo 595,78 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant sienos ir nuo 997,15 eurų už kiekvieną įsirengtą prieigą ant žemės. Juridiniams asmenims už elektromobilio įkrovimo prieigos (-ų) įrengimą bus kompensuojama 30 % nuo fiksuotojo įkainio. Tam nuo 2022 m. spalio 28 d. iki 2023 m. vasario 28 d.  planuojama paskirstyti 4,309 mln. eurų.

Paraiškos teikiamos internetu užpildant paraiškos formą. Juridinis asmuo gali pateikti tik vieną paraišką, kurioje neribojamas planuojamų įrengti prieigų skaičius nekilnojamo turto objektuose. Įrengiamos prieigos turi būti ne mažesnės nei 7 ir ne didesnės kaip 22 kW galios. Paramos dydis apskaičiuojamas pagal įrengiamų prieigų skaičių ir prieigos tipui (ant sienos ar ant žemės) taikomą prieigos įsigijimo ir įrengimo įkainius.

Paraiškos vertinamos  iš kart jas gavus, vertinimas negali trukti ilgiau nei 40 darbo dienų. Pareiškėjai prieigas gali pradėti įsirengti nuo kvietimo paskelbimo dienos – nuo 2022 m. spalio 28 d. Mokėjimo prašymus su prieigos (-ų) įrengimą įrodančiais dokumentais gali teikti tik gavę Agentūros raštišką patvirtinimą, kad skiriamas finansavimas.

Projekto įgyvendinimo trukmė – ne daugiau kaip 6 mėn. nuo Agentūros rašto dėl finansavimo skyrimo datos, su galimybe vieną kartą pratęsti iki 6 mėn.

Įrengus iš savo lėšų prieigą (-as), Agentūrai teikiamas mokėjimo prašymas su kvietime nurodytais dokumentais. Mokėjimo prašymai bus vertinami ne ilgiau nei 60 darbo dienų. Patvirtinus mokėjimo prašymą, dotacija bus pervedama per 10 darbo dienų.

Paraiškos bus priimamos, kol pakaks skirtų lėšų, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. vasario 28 d.

Visa kvietimų teikti paraiškas informacija paskelbta www.esinvesticijos.lt ir www.ena.lt.

Pasiteirauti apie finansavimo skyrimo sąlygas ir paraiškų teikimą galima el. paštu [email protected].

Agentūra planuoja š. m. lapkričio mėnesį paskelbti kvietimą teikti paraiškas daugiabučių bendrojo naudojimo turto objektų valdytojams, siekiantiems įrengti įkrovimo prieigas daugiabučio namo gyventojų bendroms reikmėms.

Primename, kad nuo 2022 m. rugsėjo 7 d. iki 2023 m. vasario 28 d. (arba kol užteks lėšų) vyksta kvietimas gyventojams teikti paraiškas įsirengti elektromobilių įkrovimo priegas individualiuose namuose, soduose, privačiose automobilių parkavimo vietose daugiabučių namų kiemuose ir garažuose.

Agentūra jau gavo virš 1000 paraiškų, pagal kurias gyventojai planuoja įsirengti 1229 įkrovimo prieigas, prašoma kompensavimo suma siekia apie 761 923 eurų.

Dauguma gyventojų (82 procentai) planuoja įsirengti prieigas ant sienos (1008 ant sienos), kiti – ant žemės (221 ant žemės). Daugiabučių namų kiemuose ir garažuose planuojama įsirengti 325 įkrovimo prieigas, o individualiuose namuose/soduose – 904.

Baigus 550 paraiškų vertinimą, patvirtintas beveik 328 561 eurų finansavimas 579 prieigų įrengimo išlaidų dalies kompensavimui.

Primename, kad už įsirengtą prieigą ant sienos individualiuose namuose/soduose gyventojui bus išmokama 497,20 eurų dotacija, ant žemės – 683,06 dotacija. Įsirengiant įkrovimo prieigą privačiose automobilių stovėjimo vietose („parkinguose“) daugiabučių namų kiemuose ir garažuose, už prieigą ant sienos bus išmokama 718,79 eurų, už preigą ant žemės –1024,59 eurų.

Viso pagal š.m. rugsėjo 7 d. paskelbtus kvietimus planuojama paskirstyti virš 6 mln. eurų.

Apie jungtinį projektą

Jungtiniu projektu „Privačių elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas“ siekiama iki 2026 m. įrengti apie 53 tūkstančius elektromobilių privačių įkrovimo stotelių. Jų finansavimui bus skirta daugiau nei 45 milijonai eurų Europos Sąjungos investicijų ir valstybės biudžeto lėšų.  

Projektu sprendžiama privačių elektromobilių įkrovimo stotelių tinklo nepakankamumo problema, finansuojant įprastos ir vidutinės galios įkrovimo prieigų įrengimą individualiuose namuose ir šalia daugiabučių namų, kur gyvena daugiausiai šalies gyventojų ir potencialių elektromobilių naudotojų. Taip pat jungtiniu projektu siekiama sudaryti sąlygas gyventojams pakrauti elektromobilius darbovietėse. 

Įrengtos elektromobilių įkrovimo prieigos skatins taršių transporto priemonių pakeitimą į netaršias transporto priemones – tokiu būdu jungtinis projektas tiesiogiai prisidės prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos.

Jungtinis projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal planą „Naujos kartos Lietuva“, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos patvirtintu projekto finansavimo sąlygų aprašu.

Visos projekto lėšos į finansavimą pretenduojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims bus paskirstytos per 3 finansavimo etapus. Daugiau informacijos www.ena.lt.

 


Juridiniai asmenys kviečiami teikti paraiškas elektromobilių privačių įkrovimo prieigų įsirengimui savo darbuotojams