Naujiena

Jūros dugno tyrimų rezultatai leidžia Baltijos jūroje vystyti jūrinio vėjo elektrinių parką

2022 08 26

Geofizinius jūros dugno tyrimus Baltijos jūroje atlikę tyrėjai nustatė, kad jūros dugno sandara yra tinkama vystyti jūrinio vėjo elektrinių parką. Jūros dugno tyrimų rezultatai ir tyrėjų pateiktos rekomendacijos svarbūs vėjo elektrinių modelių parinkimui bei parkui reikalingos infrastruktūros išdėstymui jūrinėje teritorijoje.

Lietuvos energetikos agentūros atlikto viešojo pirkimo laimėtojas, pagal jungtinę sutartį veikianti paslaugų tiekėjų grupė UAB „Geobaltic“ ir UAB „Garant Diving“, pristatė pirmąją jūros dugno geologinių tyrimų ataskaitą, kurioje pateikti duomenys rodo, kad planuojamo vėjų parko geologinė dugno sandara yra tinkama būsimojo parko vystymui. Tyrimų pagrindu tyrėjai pateikė rekomendacijas būsimų geotechninių gręžinių ir statinio zondavimo vietoms. Jūros dugno tyrimai bus tęsiami toliau.

Pasak Lietuvos energetikos agentūros direktoriaus Virgilijaus Poderio jūros dugno matavimai ir jų rezultatai jūrinių parkų vystytojams yra kritiškai svarbūs kaip pamatai statomam namui, kadangi nuo grunto savybių ir paviršinių nuosėdų paplitimo priklauso konstrukcijų pamatų parinkimas ir kitos infrastruktūros išdėstymas teritorijoje.

Tyrėjų komanda išžvalgė beveik 140 kvadratinių kilometrų plotą, kuriame 54 vietose buvo paimti grunto mėginiai. Šio tyrimo apimtyje, tyrėjų komanda vadovaudamasi atliktų grunto ir seisminių tyrimų rezultatais taip pat nustatė vietas, kuriuose kitų geologinių tyrimų metu turės būti atlikti vibro-gręžimo, statinio zondavimo ir giluminio iki 100 m. gręžimo darbai. Jų duomenis pateiks detalesnį jūros dugno paveikslą.  

Planuojama, kad Baltijos jūros teritorijoje 30 km atstumu iki 2028 m.  bus įrengtas pirmasis iki 700 MW jūrinių vėjo elektrinių parkas, kuris per metus galėtų pagaminti apie 2,5–3 TWh elektros energijos. Tai sudarytų beveik ketvirtadalį dabartinio Lietuvos elektros energijos poreikio ir sukurtų apie 1300 darbo vietų.


Jūros dugno tyrimų rezultatai leidžia Baltijos jūroje vystyti jūrinio vėjo elektrinių parką