Naujiena

Jūrinio vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita pateikta visuomenės vertinimui

2023 03 21

Lietuvos gyventojai, potencialūs vystytojai ir kitos suinteresuotos institucijos jau gali susipažinti su jūrinio vėjo elektrinių poveikio aplinkai ataskaita: jūrinių vėjo elektrinių parko įrengimas ir eksploatacija Lietuvos jūrinėje teritorijoje. Viešo supažindinimo metu kviečiama teikti pasiūlymus.

Su parengta jūrinio vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo (PAV) ataskaita, pateikta viešam visuomenės susipažinimui, iki šių metų balandžio 19 d. galima susipažinti ir pateikti pasiūlymus čia.

Siekiant užtikrinti nacionalinę energetinę nepriklausomybę, planuojama iki 2030 metų beveik visą šaliai reikalingos elektros energijos kiekį pagaminti iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Įgyvendinant jūrinio vėjo elektrinių parko projektą Baltijos jūroje, Lietuvos teritoriniuose vandenyse, toliau vyksta parengiamieji darbai.

Baltijos jūros regiono šalys (Lenkija, Latvija, Suomija, Švedija ir Danija) jau yra pareiškusios norą dalyvauti tarpvalstybiniame poveikio aplinkai vertinime, todėl ateityje bus vykdomos ir tarpvalstybinės konsultacijos.

Jūrinio vėjo elektrinių poveikio aplinkai vertinimo ataskaita pateikta visuomenės vertinimui
PAV ataskaitos analizei pasirinkti 20 MW ar didesnės galios jūrinio vėjo elektrinių modeliai, kurių aukštis gali siekti iki 350 m. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į ekspertų pateiktus duomenis, kurie įvertino jūrinio vėjo elektrinių pažangiausias technologijas, jų diegimo ekonominį naudingumą, o taip pat ir šiandienines vėjo elektrinių parkų Baltijos ir Šiaurės jūrose techninių sprendinių tendencijas.

Primename, kad konkursas jūrinio vėjo parko vystytojui atrinkti numatomas skelbti 2023 m. rudenį, atlikus vėjo greičio ir kitų parametrų matavimus, geologinius bei geofizinius jūros dugno tyrimus bei kitus parengiamuosius darbus.

Dar vienas konkursas, kurio metu bus atrinktas antrojo jūrinio parko Baltijos jūroje vystytojas, bus paskelbtas jau šių metų kovo 30 d., tačiau pastarojo vystytojas visus reikalingus tyrimus, įskaitant poveikio aplinkai vertinimą, ir kitus būtinus parengiamuosius darbus turės atlikti pats.

Bendras planuojamų abiejų jūrinių vėjo parkų galingumas sieks maždaug 1,4 GW. Tai užtikrintų apie pusę dabartinio Lietuvos suvartojamos energijos poreikio. Šių parkų veiklos pradžia planuojama 2028 metais.

Kviečiame susipažinti su PAV ataskaita ir pateikti pasiūlymus iki 2023 m. balandžio 19 d. (raštu: paštu arba el. paštu) PAV rengėjui: VšĮ „Pajūrio tyrimų ir planavimo institutas“ V. Berbomo g. 10-201, Klaipėda LT-92221, [email protected] ir [email protected].

Visą svarbiausią informaciją apie jūrinį vėjo elektrinių parką rasite svetainėje www.offshorewind.lt