Naujiena

Kviečiame pastatų auditorius atlikti rengiamų auditų savikontrolę

2020 09 15

Lietuvos energetikos agentūra (toliau – LEA) atlikdama auditų ataskaitų, teikiamų kartu su paraiškomis viešųjų pastatų modernizavimo finansavimui gauti, patikrinimus siekia nustatyti ir pagerinti auditų atitiktį metodikai.

Atliekamų energijos vartojimo auditų (toliau – auditas) kokybė ženkliai prisideda prie įgyvendinamo projekto rezultatyvumo. Kokybiškai atliktas auditas padeda pagrindus galimybėms pasiekti numatytus energijos sutaupymus, sumažinti išlaidas energijos sąnaudoms ir mažina rizikas dėl investicijų sukuriamos grąžos.

Dažniausiai pastatų audituose pasitaikančios klaidos

Atliekant patikrinimą LEA dažniausia pastebi klaidas suformuotų energijos taupymo priemonių grupių energijos sutaupymų skaičiavimuose. Svarbiausi nagrinėjami aspektai yra energijos sąnaudų balansų sudarymas, šilumos sąnaudų normalizavimas, taupymo priemonių energijos sutaupymų skaičiavimas. Taip pat labai svarbus Audito ataskaitoje taikomų prielaidų aiškus detalizavimas ir pagrindimas.

Patikrinimo metu nustatomi neatitikimai metodikai kurie gali lemti kritinių klaidų atsiradimą energijos sutaupymų vertinime, o kartu ir visų suformuotų energijos taupymo priemonių grupių informacijoje.

Savikontrolės kriterijų taikymo naudos

LEA atlieka auditų atitikties metodikai vertinimą teikia grįžtamąjį ryšį energijos vartojimo auditoriams tam, kad būtų atsižvelgta į pasitaikančias neatitiktis, klaidas ir nuokrypius nuo gerosios praktikos.  LEA kviečia pastatų auditorius prieš pateikiant galutinę audito versiją atlikti savikontrolę pagal kriterijus, kurių pagrindu yra atliekamas auditų atitikties vertinimas.

Savikontrolės proceso naudos auditoriams:

• Kokybiškesnis auditų pateikimas užsakovams.
• Mažėjant korekcijų skaičiui, tarpusavio komunikacija tarp LEA ir auditorių tampa daug efektyvesnė.
• Trumpėjant auditų korekcijoms skiriamo laiko, sumažėja darbo apkrova auditoriams.
• Didinamas tarpusavio bendradarbiavimo proceso sklandumas tarp LEA ir auditorių dėl patikros kriterijų ir jų sąsajos su galiojančia auditų atlikimo metodika.
• Auditoriaus darbo kokybės užtikrinimo brandos lygio augimas.

Savikontrolės procedūros praplečia auditų kokybės užtikrinimo veiksmus, kurie yra reikalinga tam, kad atliekamas auditas sukurtų naudą audito užsakovui ir kitiems proceso dalyviams.

Savikontrolės kriterijų taikymas

LEA siekiant nuolatos didinti atliekamų auditų kokybę ir sukuriamą vertę suinteresuotosioms šalims, auditoriams siūloma pasitikrinti pastatų audito atitiktį metodikai, pagal pateikiamą kriterijų sąrašą.

Siekiant šių klaidų išvengti pateiktų auditų ataskaitų patikrinimas atliekamas vadovaujantis atitikties metodikai kriterijais. Parsisiųsti galite čia.

Atitikties metodikai kriterijų sąrašas:

• Pateikia kriterijus pagal kuriuos atliekamas auditų atitikties metodikai patikrinimas
• Iliustruoja informaciją, kuri pagal metodikos reikalavimus turi būti pateikta pastato energijos vartojimo audito ataskaitoje
• Susieja patikros kriterijus su audito metodikos skyriais ir punktais išdėstančiais reikalavimus audito atlikimui ir ataskaitos parengimui
• Leidžia atlikti nuoseklų savikontrolės procesą pažymint pasitikrintus punktus.

Lietuvos energetikos agentūra tikisi, kad šios praktikos taikymas leis sumažinti neatitikčių pastatų audito metodikai kiekį ir leis pagerinti atliekamų darbų kokybę, bei sukurs naudą auditoriams.


Kviečiame pastatų auditorius atlikti rengiamų auditų savikontrolę