Naujiena

Kviečiame registruotis į energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus

2021 05 20

.

Pranešame, kad Vilniaus Gedimino technikos universitetas numato surengti energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus.

Teisė rengti tokius mokymo kursus Vilniaus Gedimino technikos universiteto Aplinkos inžinerijos fakulteto Pastatų energetikos katedrai suteikta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 1-13 „Dėl teisės rengti energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus suteikimo“.

Preliminari mokymo kursų data – 2021-06-28–2021-07-02.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu.

Mokymo kursų kaina vienam asmeniui – 950 eurų.


Kviečiame registruotis į energijos vartojimo pastatuose auditą atliekančių specialistų mokymo kursus

Bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus auditoriams atitinkantys asmenys, išklausę visą auditorių mokymo programos kursą, sėkmingai išlaikę egzaminą ir gavę mokymo kursų baigimo pažymėjimą, vėliau galės teikti prašymą Auditorių atestavimo komisijai dėl auditoriaus atestato suteikimo (atestavimo).

Registracija į mokymo kursus vyks iki 2021 m. birželio 7 d. (imtinai). 

Registruotis čia.

Prieš registraciją siūlome susipažinti su Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.