Naujiena

LEA padeda viešajam sektoriui išnaudoti energijos taupymo potencialą

2023 01 11

Lietuva 2021 m. suvartojo 66,6 TWh energijos. Šis kiekis kasmet auga, nors Europos Komisijai esame įsipareigoję iki 2030 m. sumažinti metinį energijos vartojimą 20 proc. Tai yra tiek, kiek energijos centralizuotam šilumos tiekimui Vilnius suvartoja per 5 metus. Energijos vartojimo mažinimo tikslas keliamas visiems sektoriams – gyventojams, verslui, viešajam sektoriui.

Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vertinimu, pagrindinis būdas viešajam sektoriui sumažinti suvartojamą energiją padidinant energetinį efektyvumą ir tausiau naudojant energiją – pastatų modernizavimas.

„Dėl neefektyvaus viešųjų pastatų renovacijos proceso kyla rizika nepasiekti užsibrėžtų tikslų – iki 2030 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją Lietuvoje net 20 tūkst. tonų. O galimybės yra didelės, mat iš ES fondų naujuoju finansavimo laikotarpiu šiam tikslui Lietuvai yra skirti net 102 mln. Eur, – sako dr. Ričardas Masiulionis, LEA Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro energijos vartojimo efektyvumo analitikas. – Mūsų centras siekia kelti renovacijos vykdytojų kompetenciją, teikti techninę pagalbą projektų vykdytojams, padėti projektų rengėjams tiksliau prognozuoti sutaupymus, todėl kviečia viešojo sektoriaus pastatų valdytojus bendradarbiauti“.


LEA padeda viešajam sektoriui išnaudoti energijos taupymo potencialą
Pagal energetikos ministro įsakymu patvirtintą pastatų sąrašą net 65 proc. valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų yra žemesnės nei C energinio naudingumo klasės. Augant energijos išteklių kainoms ir vis aktyviau stebint klimato kaitos poveikį aplinkai ir šalies ekonomikai, poreikis efektyviau naudoti energiją viešajame sektoriuje išlieka aukštas. Pagal Ilgalaikę pastatų renovacijos strategiją per 2020–2030 m. laikotarpį turi būti modernizuota 1,2 mln. m2 centrinės valdžios ir 0,9 mln. m2 savivaldybių institucijoms priklausančių pastatų ploto. Palyginimui, per 2014-2021 m. laikotarpį renovuota vos 335 tūkst. m2 centrinės valdžios pastatų.

Vienas pirmųjų bendradarbiavimo pavyzdžių – LEA ir Kauno IX forto muziejus 2022 m. gruodį pasirašyta konsultavimo paslaugų sutartis dėl konsultacijų pasirengiant ir modernizuojant muziejaus pastatą. Konsultacijos bus teikiamos energijos efektyvumo didinimo kontekste paraiškos rengimo, pirkimo dokumentų atitikties, reikalingų sprendimų numatymo, projektavimo ir / ar rangos metu esant pasikeitimams, stebint įdiegtų priemonių prognozuotą rezultatyvumą ir kt.

2022 m. gruodžio 27 d. Energetikos ministerija patvirtino Viešųjų pastatų atnaujinimo finansavimo iš Modernizavimo fondo tvarkos aprašą, kuriuo pastatų atnaujinimui numatyta skirti 40 mln. Eur. Paraiškų vertinimą, projektų ir skirto finansavimo administravimą vykdo Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA). Paraiškas galima teikti nuo 2022 m. gruodžio 29 d. iki 2023 m. birželio 1 d. arba kol bus paskirstytos visos investicinei priemonei skirtos lėšos.

Pareiškėjai, teikdami APVA paraišką, privalo pateikti ir su LEA suderintą energijos vartojimo auditą. Kad paraiškos teikimo pagal priemonę „Centrinės valdžios viešųjų pastatų atnaujinimas didinant energinį efektyvumą“ procesas būtų sklandesnis, LEA parengė dažniausiai užduodamų klausimų sąvadą, kuriame pateikiama informacija apie galimus pareiškėjus, paraiškos teikimo procesą ir reikalingus dokumentus, renovacijos projektui keliamus reikalavimus.

LEA Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centrui bendradarbiaujant su VIPA, APVA, Energetikos ir Aplinkos ministerijomis ir gavus ES finansavimą, praėjusių metų pabaigoje buvo pasirašyta sutartis su UAB „PricewaterhouseCoopers“ dėl kompleksinio priemonių ir paslaugų Lietuvos viešųjų pastatų atnaujinimo procesui analizuoti bei pagerinti teikimo. Įgyvendinant sutartį bus išanalizuotos Lietuvos viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo iniciatyvos bei kitų ES valstybių narių geriausios praktikos, pateiktos rekomendacijos dėl energijos vartojimo audito sistemos tobulinimo, parengti tipiniai pirkimų dokumentai, taip pat rekomendacijos ir mokymai dėl viešųjų pirkimų procedūrų energijos vartojimo efektyvumui viešuosiuose pastatuose ir kt.