Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra dalyvauja tarptautiniame „CommonAct“ projekte

2020 09 25

Rugsėjo 22 d. įvyko pirmasis Švedijos instituto lėšomis finansuojamo „CommonAct“ projekto pradžios nuotolinis susitikimas. „CommonAct“, tai 2020 metų pirmame ketvirtyje inicijuotas ir finansavimą laimėjęs projektas skirtas bendrai energijos vartojimo efektyvumo komunikacijos strategijai formuoti Baltijos jūros regiono šalyse

Pagrindinis projekto tikslas pagerinti suinteresuotųjų šalių vykdomą energijos vartojimo efektyvumo komunikaciją. Projekte dalyvauja Švedijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Estijos bei Vokietijos institucijų ir įstaigų atstovai. Pradiniame susitikime Lietuvos Energetikos Agentūros (LEA) atstovai dalinosi savo patirtimi bei aptarė kitų šalių patirtį ir problematiką vystant sistemingą komnikaciją energijos vartojimo efektyvumo kontekste. Projekto eigoje bus vystoma komunikacijos strategija, atsižvelgianti į geriausias praktikas ir komunikacijos ekspertų įžvalgas. Organizuojant įvairius užsiėmimus ir dirbtuves (angl. workshops) visų šalių atstovams, bus siekiama sugeneruoti pagrindinius bendrus tikslus ir diskutuoti aktualiomis problemomis.

Projekto „CommonAct“ pabaigoje planuojama sukurti tarptautinę komunikacijos platformą skirtą energijos vartojimo efektyvumo skatinimui Baltijos šalių regione. Teikiant tarpusavio pagalbą projekte numatoma kurti naujas komunikacijos strategijas.

Projekto pradžia nuo 2020 rugsėjo 1 d. iki 2021 lapkričio 30 d. 

Projektą finansuoja Švedijos Institutas

 


Lietuvos energetikos agentūra dalyvauja tarptautiniame „CommonAct“ projekte