Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra pirmoji Baltijos šalyse prisijungia prie Europos energetikos agentūrų tinklo (European Energy Network)

2022 02 16

Vasario 16-ąją Lietuvos energetikos agentūra tapo oficialia Europos energetikos agentūrų tinklo nare. 25 Europos šalis vienijanti organizacija siekia stiprinti agentūrų bendradarbiavimą tvarios energetikos klausimais. Įvykdžiusi atrankos procedūras agentūra prie tinklo prisijungia pirmoji iš Baltijos šalių.
„Agentūra siekdama tapti kompetencijų centru privalo ne tik atidžiai stebėti ir analizuoti valstybės energetikos sektoriaus pažangą, bet ir bendradarbiauti su kitomis, analogišką veiklą atliekančiomis organizacijomis. Prisijungimas prie Europos energetikos agentūrų tinklo tai ne tik didelis įvertinimas mūsų komandai, bet ir garbingas įsipareigojimas įgytas kompetencijas pritaikyti Lietuvoje“, –  teigia Lietuvos energetikos agentūros direktorius Virgilijus Poderys.

Kvietimą prisijungti prie Europos energetikos agentūrų tinklo po vertinimo komisijos procedūrų agentūra gavo po pusmečio. Prisijungiant prie organizacijos buvo vertinami agentūros veiklos rezultatai bei ateities veiklos planai.
Nuo 1990 m. veikiantį Europos energetikos agentūrų tinklą sudaro 25 Europos energetikos agentūros, veikiančios atsinaujinančios energetikos, klimato kaitos valdymo ir energetinio efektyvumo srityse. Organizacija siekia didinti šalių tarpusavio bendradarbiavimą, keistis informacija ir geriausiomis praktikomis bei efektyviau planuoti priemones tvarios energetikos srityse. 

Prisijungdama prie Europos agentūrų tinklo Lietuvos energetikos agentūra siekia ne tik didinti duomenų analizės įgūdžius, plėsti žinias apie energetikos inovacijas, bet ir pasidalinti savo patirtimi energijos vartojimo efektyvumo bei energetinio saugumo srityje, kuriose Lietuva pastaraisiais metais padarė didelę pažangą.

Europos energetikos agentūrų tinklui priklauso tokios agentūros kaip Danijos energetikos agentūra (Energistyrelsen), Vokietijos (DENA), Prancūzijos (ADEME), Norvegijos (Enova), Švedijos (Energimyndigheten) ir kitos.

Lietuvos energetikos agentūra pirmoji Baltijos šalyse prisijungia prie Europos energetikos agentūrų tinklo (European Energy Network)