Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą

2022 08 25

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio laikotarpio kainą. Kainos nurodomos be valstybės taikomo dalinio tiekimo kainos kompensavimo (0,09 Eur/kWh). Į trečiąjį liberalizacijos etapą patenkantys vartotojai nuo šiol gali rasti prognozuojamą mėnesio sąskaitą nuo 2023 m. sausio 1 d. Taip pat palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri galioja iki sausio 1 d. 
Rugpjūčio 22 d. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) duomenimis šiuo metu elektros tiekėjo nepasirinko 473 tūkst. vartotojų. Iš jų 404 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui, o beveik 70 tūkst. vartotojų priklauso garantiniam tiekimui.
Pagal Lietuvos energetikos agentūros analitikų skaičiavimus, garantiniame tiekime likusiems vartotojams sąskaita už elektros suvartojimą rugsėjo mėnesį gali būti daugiau kaip 40 proc. didesnė nei nepriklausomą tiekėją pasirinkusių vartotojų. Elektros energijos kainoms Nord Pool biržoje toliau augant galutinė kaina garantinio tiekimo vartotojui (kurią sudaro persiuntimo paslauga, skirstymo paslaugos papildoma dedamoji, energijos dedamoji ir mokesčiai) gali sudaryti 0,76 Eur/kWh be valstybės kompensacijos (iš kurių 0,68 Eur sudaro vien energijos dedamosios kaina) (tokia garantinio tiekimo kaina yra apskaičiuota vienos laiko zonos vartotojams pagal Nord Pool biržos vidutines kainas nuo rugpjūčio 1 d. iki 24 d.).
 
 
  

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh),  papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)).

Atkreiptinas dėmesys, kad tiekėjai („Elektrum“, „Enefit“, „Ignitis“) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn., 40 mėn. ir 72 mėn.) planus, kurių 1 kWh kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais, pvz. (vienos laiko zonos planai):

  • „Elektrum“ (kainos fiksavimas 36 mėn.) – 0,47025 Eur/kWh;
  • „Enefit“ – (kainos fiksavimas 72 mėn.) – 0,39342 Eur/kWh;
  • „Ignitis“ – (kainos fiksavimas 40 mėn.) – 0,395 Eur/kWh.

 

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų.

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugpjūčio mėn. 1–23 d.  vidutinė kaina – 0,444 Eur/kWh be PVM).

 

2. Aktualu garantiniame laikotarpyje esantiems vartotojams

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kainos perskaičiuojamos ir kinta kiekvieną mėnesį.

 

 

3. Aktualu III etapo vartotojams

Prognozuojama mėnesio sąskaita (7–8 pav.) apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas (sutarties įsigaliojimas – nuo 2023 m. sausio 1 d.). Skelbiama informacija be Enefit, UAB pasiūlymų, nes bendrovės interneto svetainėje atskirai, nuo sausio 1 d. galiosiančios kainos nenurodomos. Šio tiekėjo atstovai nurodo, kad sutartį su šia tiekimo pradžios data galima inicijuoti tik telefoninio pokalbio metu.

  

 

4. Elektros energijos kainų pokyčiai

9–11 paveikslėliuose pateikiama informacija apie kovo 10 – rugpjūčio 23 d. preliminarių elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius.

 

 

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.


Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą