Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą

2022 09 28

Lyginant su rugpjūčio mėnesio vidutine kaina, rugsėjo 1–28 d. duomenimis vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool biržoje sumažėjo 26 proc. Pastarąją savaitę, kaip ir praėjusią, nepriklausomų  elektros tiekėjų siūlomų su fiksuota kaina planų (18–24 mėn.) 1 kWh kainos buvo skirtingos:   1 kWh kainas vienas tiekėjas sumažino 5 proc., kitas – padidino 7 proc., o vienas tiekėjas kainų nekeitė.  

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų. Į trečiąjį liberalizacijos etapą patenkantiems vartotojams pateikiama prognozuojama mėnesio sąskaita nuo 2023 m. sausio 1 d. Taip pat palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri galioja iki sausio 1 d.

Rugsėjo 28 d. duomenimis nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,16 mln. vartotojų, tai yra 69 proc. visų buitinių vartotojų. Tiekėją pasirinkusių vartotojų skaičiaus augimo tendencijos, lyginant šią savaitę su praėjusia savaite yra vienodos – pasirinkusių vartotojų skaičius išaugo nuo 1,15 mln. iki 1,16 mln. (praėjusią savaitę, lyginant su prieš tai buvusia savaite, pasirinkusių vartotojų skaičius augo nuo 1,14 mln. iki 1,15 mln.). Tiekėjo dar nepasirinko 513 tūkst. buitinių vartotojų (31 proc. visų buitinių vartotojų), iš jų 433 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui. Garantiniame tiekime esančių vartotojų skaičius mažėjo šiek tiek sparčiau – nuo praėjusios savaitės sumažėjo nuo 78 tūkst. iki 72 tūkst. (sutarčių su tiekėjais nesudarę I ir II etapo vartotojai).

Rugpjūčio 31 d. Vyriausybė nustatė kompensavimo tvarką buitiniams vartotojams, kurių pasirinktas nepriklausomas elektros energijos tiekėjas nevykdys prisiimtų įsipareigojimų ir dėl to tokiems vartotojams bus užtikrinamas garantinis tiekimas (jei vartotojai nepasirinks nepriklausomo tiekėjo). Skirtumas tarp elektros energijos buitiniams vartotojams taikomos elektros energijos garantinio tiekimo kainos ir nutarime nustatytos minimalios 1 kWh elektros energijos kainos ribos (24,00 ct/kWh) negali būti didesnis kaip 60 proc. galutinės elektros energijos kainos. Visiems elektros energijos buitiniams vartotojams nuo liepos 1 d. yra taikomas dalinis tiekimo kainos kompensavimas (0,09 Eur/kWh), kuris galios iki gruodžio 31 d.

 

 

 

 

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh),  papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)).

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tiekėjai („Elektrum Lietuva”, „Enefit”, „Ignitis“) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn., 39 mėn. ir 84 mėn.) planus, kurių 1 kWh kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais, pvz. (vienos laiko zonos planai):

  • „Elektrum“ (kainos fiksavimas 36 mėn.) – 47192 Eur/kWh;
  • „Ignitis“ – (kainos fiksavimas 39 mėn.) – 0,4950 Eur/kWh.
  • „Enefit“ (kainos fiksavimas 84 mėn.) – 0,43342 Eur/kWh.

 

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų.

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugsėjo 1–28 d. vidutinė kaina – 0,355 Eur/kWh).

2. Aktualu garantiniame tiekime esantiems vartotojams

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.

  

3. Aktualu III etapo vartotojams

Prognozuojama mėnesio sąskaita (7–8 pav.) apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas (sutarties įsigaliojimas – nuo 2023 m. sausio 1 d.). Skelbiama informacija be Enefit, UAB pasiūlymų, nes bendrovės interneto svetainėje atskirai, nuo sausio 1 d. galiosiančios kainos nenurodomos. Šio tiekėjo atstovai nurodo, kad sutartį su šia tiekimo pradžios data galima inicijuoti tik telefoninio pokalbio metu.

 

 

4. Elektros energijos kainų pokyčiai

9–11 paveikslėliuose pateikiama informacija apie kovo 10 – rugsėjo 28 d. preliminarių elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius.

 

 

 

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.


Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą