Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą

2022 10 27

Spalio mėn. 1–25 dienų vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool biržoje, lyginant su rugsėjo mėn. 1 kWh kaina Nord Pool biržoje (0,36 Eur/kWh be PVM), sumažėjo 43 proc. ir siekė 0,20 Eur/kWh be PVM. Iki spalio 25 d. nepriklausomą elektros energijos tiekėją jau yra pasirinkę 70 proc. visų buitinių vartotojų. Garantiniame tiekime esančių vartotojų skaičius per pastarąją savaitę sumažėjo nuo 61 tūkst. iki 59 tūkst. Iki šiol elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpius (24 ar 36 mėn., 24 ar 84 mėn.) siūlė 3 tiekėjai. Nuo praėjusios savaitės vidutinį kainos fiksavimo laikotarpį (18-24 mėn.) siūlo tik „Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“. Oficialiai skelbiamame puslapyje „Enefit“ šiuo metu siūlo 84 mėn. elektros kainos fiksavimo laikotarpį. Pastarąją savaitę planų su 18–24 mėn. laikotarpio 1 kWh kainos nekeitė „Ignitis“, „Elektrum Lietuva“ kainas keitė 0,5-1,5 proc. ribose, „Enefit“ planų su 84 mėn. laikotarpio 1 kWh kainos nekeitė.

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų. Palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri galioja iki sausio 1 d.

Spalio 25 d. duomenimis nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,18 mln. vartotojų, tai yra 70 proc. visų buitinių vartotojų. Tiekėjo dar nepasirinko 496 tūkst. buitinių vartotojų (30 proc. visų buitinių vartotojų), iš jų 429 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui. Garantiniame tiekime esančių vartotojų skaičius nuo praėjusios savaitės sumažėjo nuo 61 tūkst. iki 59 tūkst. (sutarčių su tiekėjais nesudarę I ir II etapo vartotojai).

 

 

 

 

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh),  papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)).

Atkreiptinas dėmesys, kad kai kurie tiekėjai („Elektrum Lietuva”, „Enefit”, „Ignitis“) siūlo ir ilgesnio kainos fiksavimo laikotarpio (atitinkamai 36 mėn., 38 mėn. ir 84 mėn.) planus, kurių 1 kWh kainos yra mažesnės lyginant su trumpesnio kainos fiksavimo laikotarpio (iki 24 mėn.) planais, pvz. (vienos laiko zonos planai):

  • „Elektrum“ (kainos fiksavimas 36 mėn.) – 0,44628  Eur/kWh;
  • „Ignitis“ – (kainos fiksavimas 38 mėn.) – 0,4940 Eur/kWh.
  • „Enefit“ (kainos fiksavimas 84 mėn.) – 0,41342 Eur/kWh.

 

Apskaičiuojant nefiksuotą prognozuojamą mėnesio sąskaitą (3 pav.) pateikiami tarifai iš nepriklausomų tiekėjų interneto svetainėse nurodytų planų Birža (Laisvas, Išmanus, Pažangus ir pan.) preliminarių kainų.

Kadangi tiekėjai nurodo vienos kilovatvalandės kainas, apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn., 12 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, šalia pateikiamos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų liepos mėn. vidutinė kaina – 0,305 kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas. Faktinė mėnesio sąskaitos suma bus apskaičiuota ne pagal praėjusio, bet pagal einamojo mėnesio elektros energijos kainas Nord Pool biržoje (pvz., Nord Pool biržos 2022 m. rugsėjo mėn. vidutinė kaina be PVM – 0,360 Eur/kWh, spalio 1–25 d. vidutinė kaina – 0,204 Eur/kWh ).

2. Aktualu garantiniame tiekime esantiems vartotojams

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.

 

 

3. Aktualu III etapo vartotojams

Prognozuojama mėnesio sąskaita (7–8 pav.) apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas (sutarties įsigaliojimas – nuo 2023 m. sausio 1 d.). Skelbiama informacija be Enefit, UAB pasiūlymų, nes bendrovės interneto svetainėje atskirai, nuo sausio 1 d. galiosiančios kainos nenurodomos. Šio tiekėjo atstovai nurodo, kad sutartį su šia tiekimo pradžios data galima inicijuoti tik telefoninio pokalbio metu.

 

 

4. Elektros energijos kainų pokyčiai

9–12 paveikslėliuose pateikiama informacija apie kovo 10 – spalio 25 d. preliminarių elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius.

Atkreiptinas dėmesys, kad 18–24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpį nuo praėjusios savaitės siūlo tik „Elektrum Lietuva“ ir „Ignitis“.

 

 

 

 

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.


Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą