Naujiena

Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą

2022 12 01

Lapkričio mėn.  vidutinė 1 kWh kaina Nord Pool biržoje, lyginant su spalio mėn. 1 kWh kaina Nord Pool biržoje (0,189 Eur/kWh be PVM), padidėjo 20 proc. ir siekė 0,227 Eur/kWh be PVM. Lapkričio pabaigos duomenimis elektros tiekėją yra pasirinkę 71 proc. visų buitinių vartotojų.

Nuo spalio vidurio 24 mėnesių planus siūlė du tiekėjai, o nuo praėjusios savaitės 24 mėn. laikotarpio planus siūlo tik „Ignitis“. Atsižvelgiant į nepriklausomų elektros tiekėjų planų pasiūlymus, nuo šiol pateikiama informacija apie tiekėjų siūlomus planus, vadovaujantis 36–37 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu, kuriuos teikia visi trys tiekėjai, siūlantys fiksuotos kainos planus. Šiuo metu 24 mėn. ir 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpius siūlo tik po vieną tiekėją.

Nepriklausomų elektros tiekėjų pasiūlymai atnaujinami ir pateikiami apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą bei garantinio tiekimo kainą. Kainos nurodomos be valstybės taikomų kompensacijų. Palyginimui pateikiama visuomeninio tiekėjo kaina, kuri galioja iki sausio 1 d.

Lapkričio pabaigos duomenimis nepriklausomą elektros tiekėją jau yra pasirinkę 1,18 mln. vartotojų, tai yra 71 proc. visų buitinių vartotojų. Tiekėjo dar nepasirinko 490 tūkst. buitinių vartotojų (29 proc. visų buitinių vartotojų), iš jų 428 tūkst. priklauso III liberalizacijos etapui.

 

 

 

Apskaičiuojant prognozuojamas sąskaitas daroma prielaida, kad per mėnesį suvartojama apie 150 kWh elektros energijos (statistinis vidutinio būsto elektros suvartojimas Lietuvoje per mėnesį). Dviejų laiko zonų tarifo atveju daroma prielaida, kad 75 kWh (50%) elektros energijos suvartojama dienos metu, o 75 kWh (50%) nakties metu.

Prognozuojama fiksuota mėnesio vienos/dviejų laiko zonų sąskaita apskaičiuota pagal konkrečią dieną (kiekvieną antradienį) skelbiamas 1 kWh kainas.

Apskaičiuojant prognozuojamą mėnesio sąskaitą nurodomos planų su 36–37 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu be jokių papildomų nuolaidų (pvz., nuolaida pirmajai sąskaitai, mažesnis tarifas pirmiesiems mėnesiams ir pan.), valstybės taikomos kompensacijos (0,09 Eur/kWh), papildomų mokėjimų (pvz., už žaliąją energiją, mėnesio mokėjimas ir pan.)

Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai  siūlo planus su fiksuota kilovatvalandės kaina. Galimi kainos fiksavimo laikotarpiai – 24 mėn., 36 mėn., 37 mėn., 84 mėn. Dažniausiai ilgesnis kainos fiksavimo laikotarpis yra susijęs su mažesne kilovatvalandės kaina. Pateikiama informacija apie tiekėjų siūlomus planus su 36–37 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu, kuriuos teikia visi trys tiekėjai, siūlantys fiksuotos kainos planus. Šiuo metu 24 mėn. ir 84 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpius siūlo tik po vieną tiekėją („Ignitis“ ir „Enefit“).

 

  

 

Kadangi tiekėjai planų su nefiksuota elektros energijos kaina vienos kilovatvalandės kainas nurodo apskaičiuotas taikant skirtingo laikotarpio (1 mėn., 3 mėn., 6 mėn.) Nord Pool biržos vidutines kainas, pateikiamos 1 kWh kainos yra perskaičiuotos ir prognozuojamos mėnesio sąskaitos, apskaičiuotos pagal vieningą bazę (Nord Pool biržos 2022 metų lapkričio mėn. vidutinė kaina – 0,227 Eur/kWh be PVM) perskaičiuotas 1 kWh kainas.

 

2. Aktualu garantiniame tiekime esantiems vartotojams

Į garantinį tiekimą patekusiems vartotojams prognozuojama mėnesio sąskaita apskaičiuota einamojo mėnesio galiojančio garantinio tiekimo 1 kWh kainą padauginus iš vidutinio elektros suvartojimo per mėnesį (150 kWh) sumos. Garantinio tiekimo kaina apskaičiuojama ir kinta kiekvieną mėnesį.

 

 

3. Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų 24 mėn. kainos fiksavimo planai

9–12 paveikslėliuose pateikiama informacija apie rugpjūčio 30 – lapkričio 29 d. preliminarių elektros energijos kainų (vienos ir dviejų laiko zonų)  pokyčius.

Atkreiptinas dėmesys, kad 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpį nuo praėjusios savaitės siūlo tik  „Ignitis“.

 

 

 

Ši informacija yra skirta vartotojų informavimui. Ji neskirta nepriklausomų elektros tiekėjų vertinimui, jų pasiūlymų reklamai ar palyginimui. Pateiktos konkrečią dieną fiksuotos kainos yra preliminarios. Galutinę vartotojams siūlomą elektros kainą vartotojai sužino tik sutarties sudarymo metu.

 


Lietuvos energetikos agentūra skelbia nepriklausomų elektros energijos tiekėjų siūlomų planų sąskaitų palyginimą