Naujiena

Interaktyvi platforma leis stebėti energetikos rodiklių pažangą regionuose

2023 03 29Kaip sumaniai valdyti įmonės energetines sąnaudas ir siekti tvarių sprendimų? Atsakymų į šį klausimą ieškojo Klaipėdoje vykusio seminaro „Energetinis efektyvumas pramonėje“ dalyviai, kuriems pristatytas naujas interaktyvus įrankis – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos užsakymu kuriama interaktyvi energetikos duomenų platforma, kurioje bus galima vykdyti įgyvendinamų energijos vartojimo efektyvumo priemonių ir jų rodiklių pažangos stebėseną. Nacionalinės elektros technikos verslo asociacijos „NETA“ surengtame seminare kovo 23 d. pranešimus pristatė ir diskutavo pramonės atstovai: nuo įmonių energetikų, IT specialistų, automatikos ir elektros padalinių vadovų iki įmonių vadovų.

Interaktyvi platforma leis stebėti energetikos rodiklių pažangą regionuose

Iki 2030 m. Lietuvoje turės įvykti didelė energijos vartojimo efektyvumo didinimo transformacija: metinį galutinės energijos suvartojimą turėsime sumažinti nuo 66,59 TWh (Valstybinės duomenų agentūros skelbiamas 2021 m. rodiklis) iki 52,64 TWh. Todėl siekdami strateginių tikslų, energetinio saugumo, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros bei klimato kaitos prevencijos srityse, turime efektyviau vartoti energiją. Ruošiantis šiai transformacijai, turime ne tik riboti neefektyvaus energijos vartojimo augimą, bet ir didinti esamos infrastruktūros efektyvumą, žinoti energijos pasiūlą bei paklausą formuojančius veiksnius regionuose, įžvelgti tausojimo bei efektyvinimo veiksmų poreikį bei mastą.

„Bendrieji Lietuvos statistiniai duomenys yra žinomi, tačiau turime mažai informacijos, kas vyksta konkrečiuose regionuose. Šalies energijos vartojimo efektyvumo tikslams pasiekti reikalingas lokalus situacijos supratimas regionų ir energijos vartotojų lygmenyje, energetinius rodiklius susiejant su informacija apie vietovę, – teigia Lietuvos energetikos agentūros Energijos vartojimo efektyvumo didinimo kompetencijų centro analitikas dr. Ričardas Masiulionis, seminaro dalyviams pristatęs kuriamą interaktyvią efektyvaus ir subalansuoto energijos gamybos planavimo platformą. – Kitos ES šalys jau spėjo įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumo direktyvos reikalavimą dėl šilumos pasiūlos ir paklausos analizės. Lietuvoje tokia funkcionali platforma šiuo metu kuriama“.

Įgyvendinus projektą, interaktyvus žemėlapis leis įvairiais pjūviais analizuoti įvairius šalies bei regionų energetinius duomenis, pradedant nuo šalies lygmens, matant pasiskirstymą regionuose ir vertinant situaciją konkrečiose vietovėse. Pavyzdžiui, analizuojant energijos suvartojamą konkrečioje teritorijoje pagal naudojamas kuro rūšis, žemėlapyje bus galima matyti šilumos, elektros, dujų, biokuro ir kt. rūšių energijos suvartojimo rodiklius ir energijos poreikį, gauti informaciją, kokį kurą naudoja konkretūs objektai atitinkamame mieste ar vietovėje. Taip pat žemėlapyje bus galima rasti informaciją apie esamų elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų bei gaminančių vartotojų, kurių elektrinės yra geografiškai nutolusios, pasiskirstymą Lietuvos teritorijoje.

Informacija apie pastatų energines klases, planuojant renovaciją leis atsižvelgti į labiausiai neefektyviai energiją naudojančių pastatų pasiskirstymą teritorijose. Platformoje prieinami duomenys suteiks energijos vartojimui svarbių charakteristikų, tokių kaip šildomas plotas, efektyvių pastatų plotas, šilumos šaltinių tipas ir kt., pasiskirstymą tiek Lietuvos regionuose, tiek lokalių vartotojų lygmenyje.

Remiantis platformoje esančia konkrečios teritorijos informacija atsiras galimybės tiek politikos formuotojams, tiek savivaldybėms tiek verslui ar gyventojams priimti racionalius su efektyviu energijos vartojimu susijusius sprendimus: pvz. naujoms šiluminei energijai imlioms įmonėms atsiras galimybės efektyviai įsivertinti vietovės pasirinkimą atsižvelgiant į atliekinės šilumos šaltinius ir kitą svarbią informaciją, savivaldybėms atsiras galimybės tarpusavyje palyginti energetikos rodiklius bei jų pažangą ir t.t. Naudojant interaktyvų įrankį, bus galima sekti priemonių įgyvendinimą vizualiai ir generuojant detalesnes ataskaitas.

Grafinė informacija atveria galimybes vertinti ne tik esamą situaciją, bet ir plėtros galimybes bei stebėti pokyčius, atnaujinant informaciją. Interaktyvios platformos dėka informacija tampa vaizdesnė ir geriau suprantama tiek politikos formuotojams, tiek suinteresuotosioms šalims.

Apie projektą

Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšomis finansuojamą projektą „Interaktyvios platformos, skirtos efektyviam ir subalansuotam energijos gamybos planavimui, sukūrimas“ įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija kartu su projekto partneriu viešąją įstaiga Lietuvos energetikos agentūra. Projekto tikslas – atlikti išsamų nacionalinį šilumos ir vėsumos potencialo įvertinimą bei jo pagrindu sukurti duomenų bazę ir interaktyvų žemėlapį. Projekto trukmė – nuo 2021 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. antrojo pusmečio.