Naujiena

Verslas ir ūkininkai kreipėsi dėl paramos įsirengti 20,6 MWh talpos elektros kaupimo įrenginių

2024 05 10

Susidomėję teikiama parama elektros energijos kaupimo įrenginiams įsirengti, verslas ir ūkininkai aktyviai teikė paraiškas ir jų jau gauta visai planuojamai paskirstyti paramos sumai, todėl Lietuvos energetikos agentūra 2024 m. gegužės 10 d. sustabdė šį kvietimą.

Lietuvos energetikos agentūra pagal šį kvietimą gavo labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių bei ūkininkų 105 paraiškas, kuriose prašoma daugiau nei 6,2 mln. Eur lėšų paramos, planuojant įsirengti elektros energijos kaupimo įrenginius, kurių bendra talpa – apie 20,6 MWh.

„Matome, kad ši investicinė parama labai aktuali verslui ir ūkininkams. Energetikos ministerijai atnaujinus projektų finansavimo sąlygas, buvo praplėstas pareiškėjų ratas ir suteiktos galimybės teikti paraiškas paramai gauti tiek gamintojams, tiek ir gaminantiems vartotojams, kuriems taikomas grynojo atsiskaitymo už energiją modelis. Skyrus finansavimą, jie turės galimybę įsirengti elektros energijos kaupimo įrenginius ir galės kaupti nuosavose saulės ar vėjo elektrinėse pagamintą energiją, kai jos pagaminama daugiau nei suvartojama, ir ją naudoti prireikus“, –  sako Lietuvos energetikos agentūros direktorė Agnė Bagočiutė.


Verslas ir ūkininkai kreipėsi dėl paramos įsirengti 20,6 MWh talpos elektros kaupimo įrenginių

Teikti paraiškas buvo kviečiamos labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, ūkininkai, atsinaujinančių išteklių energijos ir piliečių energetikos bendrijos bei pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys minėtų bendrijų statuso, atitinkantys labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statusą. Įvertinus šios grupės pareiškėjų aktyvumą, Energetikos ministerija ieškos galimybių skirti papildomai paramos lėšų.

Svarbu, kad toliau galios kvietimas, pagal kurį atsinaujinančių išteklių energijos ir piliečių energetikos bendrijos bei pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys minėtų bendrijų statuso, neatitinkantys labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių statuso, dar gali kreiptis paramos dėl dalies išlaidų finansavimo iki 500 kWh talpos elektros energijos kaupimo įrenginiui įsirengti. Paraiškas finansavimui gauti dar galima teikti iki 2024 m. spalio 11 d., užpildant elektroninę formą.

Bendrijos ir pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, siekiantys įgyti bendrijos statusą, neatitinkantys labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės kriterijų, gali gauti 30 proc. siekiantį finansavimą nuo pagal įkainį paskaičiuotos kaupimo įrenginio įrengimo išlaidų sumos. Naudojant ličio geležies fosfato elektros energijos kaupimo įrenginį nustatytas 744,23 Eur be PVM fiksuotas įkainis (1 kWh kaupimo įrenginio talpos), pagal kurį skaičiuojama kaupimo įrenginio įrengimo paramos suma, naudojant ličio jonų elektros energijos kaupimo įrenginį – 646,41 Eur be PVM.

Kaupimo įrenginyje turi būti kaupiama elektros energija iš tiesiogiai prijungtos saulės ir (ar) vėjo elektrinės ir per metus sudaryti ne mažiau kaip 75 proc. visos kaupiamos energijos. Dėl paramos energijos kaupimui gali kreiptis tiek jau turintys įrengtą saulės ar vėjo elektrinę, tiek ir planuojantys jas įsirengti. Nereikalaujama, kad elektrinė, prie kurios prijungtas kaupimo įrenginys, būtų įrengta, naudojantis valstybės teikiama parama.

Informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projektų reikalavimus, tinkamas išlaidas nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.ena.lt ir www.esinvesticijos.lt.

Kilus klausimų, galima kreiptis tel. +370 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12.00 val.) arba el. paštu [email protected].

_____________________________________________________

Finansavimas individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams įrengti ir elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių saugojimo pajėgumams sukurti skiriamas pagal Energetikos ministerijos inicijuotą ir LEA administruojamą jungtinį projektą „Investicinė parama individualiems elektros energijos kaupimo įrenginiams“. Projektas įgyvendinamas pagal ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“, finansuojamą Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ lėšomis.